ลุงป้อม เปิดใช้ระบบมิเตอร์ปาล์มออนไลน์ เร่งโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

ลุงป้อม เปิดใช้ระบบมิเตอร์ปาล์มออนไลน์ เร่งโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เปิดใช้ระบบมิเตอร์ปาล์มออนไลน์ ลุยส่งออก เร่งโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม ช่วยเกษตรกรชาวไทย

เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 66 พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีในฐานะ ประธาน คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ หรือ กนป. กล่าวว่า ตนมีความห่วงใย เกษตรชาวสวนปาล์ม ที่อาจได้รับผลกระทบจากราคาผลปาล์มในประเทศตกต่ำ

เนื่องจากในช่วงต้นปีที่ผ่านมานี้ ได้มีการชะลอรับซื้อของโรงสกัดน้ำมันปาล์มในหลายพื้นที่ และผลผลิตที่ออกมามากอย่างต่อเนื่องจากปลายปีที่ทำให้มีน้ำมันปาล์มดิบส่วนเกินเหลือจากการบริโภคในประเทศมากกว่าเดือนละ 1 แสนตัน จนสต๊อกน้ำมันปาล์มไต่ระดับขึ้นเกือบแตะ 4 แสนตันเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา สูงสุดในรอบ 2 ปีครึ่ง

ทั้งนี้ ได้ขอความร่วมมือให้ผู้ประกอบการด้านปาล์มน้ำมันในประเทศ เร่งส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ โดยในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2566 สามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบและน้ำมันปาล์มกลั่นรวมมากกว่า 4 แสนตัน ทำให้ระดับสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบจากระบบมิเตอร์ปาล์มออนไลน์ ณ วันที่ 18 เม.ย. 66 นี้ มีปริมาณลดลงมาอยู่ที่ระดับ 2.14 แสนตัน ทำให้สามารถรักษาระดับราคาผลปาล์มทะลายสูงกว่าราคาประกัน อยู่ที่ระดับ 5.5-6.2 บาท และเพื่อลดความเสี่ยงจากผลผลิตที่ทยอยออกมาเพิ่มเติม

สำหรับที่ประชุม กนป. วันนี้ ได้มีมติเห็นชอบมาตรการอุดหนุนการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบ จำนวน 1.5 แสนตัน วงเงิน 309 ล้านบาท และเห็นชอบมาตรการประกันราคาผลปาล์มทะลายในวงเงิน 3,133 ล้านบาท มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ด้าน พล.ต.อ.ธรรมศักดิ์ วิชชารยะ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันทั้งระบบ กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ภาคใต้ ชาวสวนได้ร้องเรียนและมีความเป็นห่วงในเรื่องของโครงสร้างราคาน้ำมันปาล์มและการเปิดเผยข้อมูลสต๊อกน้ำมันปาล์มดิบแบบเรียลไทม์ รองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร ได้เน้นย้ำ ให้ศึกษาจัดทำโครงสร้างราคาปาล์มน้ำมัน ให้เกิดความเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย

โดยต้องมีการศึกษาพิจารณาให้รอบคอบ นำร่างสูตรสมการมาสอบทานกับข้อมูลตามความเป็นจริงที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับสูตรสมการที่มีใช้อยู่ในต่างประเทศ เพื่อให้ได้สูตรสมการโครงสร้างราคาที่ไม่ทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด หรือถูกใช้เป็นเครื่องมือในการรับซื้อปาล์มทะลายจากชาวสวนปาล์ม หรือตั้งราคาขายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดอย่างไม่เป็นธรรมตลอดห่วงโซ่อุปทาน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมายังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่หลายประเด็น โดยเฉพาะ ตัวเลขค่าการผลิต การแบ่งผลพลอยได้จากการผลิต และยังไม่มีการทดลองคำนวณราคาตามสูตรดังกล่าวเทียบกับราคาจริง โดยสูตรที่จะบังคับใช้ไม่ควรมีความซับซ้อนจนเกินไป ซึ่งที่ประชุมเห็นควรให้ศึกษาสูตรโครงสร้างของมาเลเซียเพื่อเติม โดยมอบให้ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก) และกระทรวง อว. รับไปดำเนินการจัดหางบประมาณในการศึกษาให้เป็นไปโดยรอบคอบ

รวมถึงให้ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อดำเนินการในเรื่องนี้เป็นการเฉพาะโดยให้ สวก. เป็นฝ่ายเลขานุการ และในวันนี้ พลเอกประวิตร ได้เปิดการใช้งานระบบมิเตอร์ปาล์มน้ำมันออนไลน์แบบเรียลไทม์ เพื่อให้เกษตรกรชาวสวนปาล์ม ผู้ประกอบการ และ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แบ่งปันข้อมูลกันอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีธรรมาภิบาล โดยเข้าดูข้อมูลได้ผ่านทางช่องทาง https://Meterpalm.dit.go.th/overview

คุณกำลังดู: ลุงป้อม เปิดใช้ระบบมิเตอร์ปาล์มออนไลน์ เร่งโครงสร้างราคาที่เป็นธรรม

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด