"ลุงป้อม" ย้ำ เร่งทำงานช่วยประชาชน ให้อยู่ดี กินดี ความเป็นอยู่ดีขึ้น

"ลุงป้อม" ย้ำ เร่งทำงานช่วยประชาชน ให้อยู่ดี กินดี ความเป็นอยู่ดีขึ้น

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ ประชุมมอบนโยบาย ติดตามการปฏิบัติงาน ย้ำ ข้าราชการ ต้องเร่งทำงานช่วยประชาชน ให้อยู่ดี กินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เผย ผลประชุม 3 ข้อ ทุกหน่วยทำงานร่วมกัน เร่งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ ให้หัวหน้าคณะทำงาน ติดตามผลปฏิบัติงาน


วันที่ 23 มกราคม 2566 เวลา 10.00 น. พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำหรับเขตตรวจราชการที่ 1, 7, 13 และ 16 ณ ห้องประชุมศรีสมาน 1 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (ศรีสมาน)

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ตามที่คณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค (กกภ.) ได้มีมติเห็นชอบแนวทางการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในปีงบประมาณ 2566 รวมทั้งกำหนดวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉิน หรือจำเป็นในอำนาจของรองนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเร่งด่วนให้กับประชาชนในจังหวัดต่างๆ แล้วนั้น วันนี้ จะเป็นการประชุมเพื่อมอบนโยบายในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในเขตตรวจราชการ 1, 7, 13 และ 16 และแนวทางการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2566 งบกลางฯ พร้อมทั้งเพื่อเป็นการเตรียมการในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างเร่งด่วนและตรงตามความต้องการ และทันต่อสถานการณ์ความเดือดร้อนในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที

ที่ประชุมได้รับฟังสรุปปัญหาข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค โดยมี พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ หัวหน้าคณะทำงานส่วนอำนวยการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เป็นผู้นำเสนอ

พลเอกประวิตร กล่าวว่า ผลการประชุมในวันนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ดังนี้

1. ให้จังหวัดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง บูรณาการและประสานงาน เพื่อช่วยเหลือแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน
2. ให้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน รวมทั้งรับฟังปัญหาข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะของประชาชนในพื้นที่ เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตรงตามความต้องการต่อไป
3. ให้หัวหน้าคณะทำงานกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค รวมทั้งผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี และสำนักงานคณะกรรมการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค ตรวจติดตามผลการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ พร้อมทั้งให้ทุกจังหวัดรายงานผลความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายงบประมาณ ที่ได้รับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องใกล้ชิดและจริงจัง การมอบนโยบายในครั้งนี้ จะทำให้เข้าใจถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อประชาชน และทำให้การกำกับและติดตาม การปฏิบัติราชการในภูมิภาค เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชน อยู่ดี กินดี มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ต่อไป.

คุณกำลังดู: "ลุงป้อม" ย้ำ เร่งทำงานช่วยประชาชน ให้อยู่ดี กินดี ความเป็นอยู่ดีขึ้น

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด