"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

ตรวจสอบอัปเดต ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ 2565" วันแรกเปิดสมัคร เช็กที่นี่ครบจบ คนเก่า-คนใหม่ต้องติดตามความคืบหน้าได้ที่นี่รายงานต่อเนื่อง

"ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

วันนี้ 5 กันยายน 2565 เป็นวันแรก สำหรับการเปิด "ลงทะเบียนบัตรสัวสดิการแห่งรัฐ 2565" หรือที่เคยเรียกกันว่าลงทะเบียนบัตรคนจน ตรวจสอบจากกระทรวงการคลัง กำหนดการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 5 กันยายน - 19 ตุลาคม 2565

การลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565

  • ทุกคนจะต้องลงทะเบียนใหม่
  • ผ่านช่องทางการลงทะเบียนทางเว็บไซต์ของรัฐ คลิกที่นี่หรือ คลิกอีกช่องทาง
  • ช่องทางการลงทะเบียน ณ หน่วยงานรับลงทะเบียนในพื้นที่ทั่วประเทศ ได้แก่

-สำนักงานคลังจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ
-สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานเมืองพัทยา
-สาขาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
-สาขาธนาคารออมสิน
-สาขาธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)
-จุดให้บริการของธนาคารดังกล่าวมากกว่า 7,000 แห่ง

ข่าวเกี่ยวข้อง

นายอนุชา บูรพชัยศรีรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เผยวานนี้ว่า รัฐบาลโดยกระทรวงการคลัง เปิดลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ผ่าน 7 หน่วยงานรับลงทะเบียน ได้แก่ สาขาของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย สำนักงานคลังจังหวัด 76 จังหวัดทั่วประเทศ ที่ว่าการอำเภอทั้ง 878 อำเภอทั่วประเทศ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต และศาลาว่าการเมืองพัทยา

ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่แล้ว รวมทั้งผู้ที่ไม่เคยมีบัตรฯ จะต้องลงทะเบียนใหม่ทุกคน ซึ่งกระทรวงคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนบัตรคนจนรอบใหม่ 2565 ภายในเดือนมกราคม 2566

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 วันแรกเช้านี้ ยังมีปัญหาเรื่องของการเตรียมเอกสารแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565 และหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

เอกสารที่ต้องใช้ในลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565 หรือ บัตรคนจน

กรณีผู้ลงทะเบียนไม่มีครอบครัว

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชน

กรณีผู้ลงทะเบียนมีครอบครัว

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน)

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

ทั้งนี้ กรณีที่คู่สมรส และบุตรของผู้ลงทะเบียน เดินทางมาแสดงตัวที่หน่วยรับลงทะเบียน พร้อมแสดงบัตรประจำตัวประชาชน ไม่ต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

กรณี ผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ

สำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาลงทะเบียนแทนได้ โดยใช้เอกสาร ดังนี้

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ลงทะเบียน) *พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (คู่สมรส) *พร้อมลงลายมือชื่อ

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (บุตร) หรือสำเนาสูติบัตร *พร้อมลงลายมือชื่อ

เอกสารสำหรับการมอบอำนาจ

หนังสือมอบอำนาจ

บัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ได้รับมอบอำนาจ)

สำเนาบัตรประจำตัวคนพิการ (ถ้ามี) หรือ ใบรับรองแพทย์ (ถ้ามี)

คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์มโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี2565

คลิกดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจสำหรับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง หรือผู้สูงอายุ
ที่ไม่สามารถเดินทางมาลงทะเบียนได้ด้วยตนเอง

คุณกำลังดู: "ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 2565" ใบมอบฉันทะ แบบฟอร์ม เช็กที่นี่ครบจบ

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด