ลงมติ 2 ครั้ง ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่ได้ไปต่อ ที่ประชุมสภาฯ โหวตคว่ำ

ลงมติ 2 ครั้ง ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่ได้ไปต่อ ที่ประชุมสภาฯ โหวตคว่ำ

ที่ประชุมสภาฯ ลงมติร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ในวาระที่ 3 ถึง 2 ครั้ง หลังคะแนนขาดกันไม่ถึง 25 เสียง ผลสุดท้ายโหวตคว่ำ ด้วยคะแนนห่างกันแบบเฉียดฉิว 196 ต่อ 194

เมื่อเวลา 14.07 น. วันที่ 2 พ.ย. 2565 นายสุชาติ ตันเจริญ รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 1 ทำหน้าที่ประธานการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ในการพิจารณาลงมติ ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....หรือ พ.ร.บ.สุราเสรี, พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ที่นายเท่าพิภพ ลิ้มจิตรกร กับคณะเป็นผู้เสนอ ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้ว โดยภายหลังการอภิปรายของสมาชิกและการชี้แจงของกรรมาธิการ ประธานในที่ประชุมกดออดเรียกตรวจสอบองค์ประชุมก่อนการลงมติมาตรา 3 ที่มีการแก้ไขมาตรา 153

ทั้งนี้ ที่ประชุมเห็นด้วยตามการแก้ไขของกรรมาธิการเสียงส่วนใหญ่ จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายในมาตรา 3/1 และมาตรา 3/2 ที่เพิ่มขึ้นใหม่ รวมถึงมาตราอื่นๆ ที่มีการแก้ไข โดยการลงมติในวาระที่ 2 เป็นไปอย่างราบรื่น

ต่อมาเวลา 14.45 น. ประธานในที่ประชุมกดออดเรียกตรวจสอบองค์ประชุม จากนั้นให้ ส.ส.ลงมติในวาระที่ 3 โดยผลสรุปออกมาคือ ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า มีผลคะแนนดังนี้

  • เห็นด้วย 173
  • ไม่เห็นด้วย 177
  • งดออกเสียง 11
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 4

ต่อมา นายณัฐพงศ์ เรืองวุฒิปัญญา ส.ส.กรุงเทพมหานคร พรรคก้าวไกล ลุกขึ้นกล่าวว่า คะแนนการลงมติห่างกันไม่ถึง 25 เสียง ตามข้อบังคับข้อที่ 85 สามารถขอให้มีการนับคะแนนใหม่ได้ ส่วน นายอรรถกร ศิริลัทธยากร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ขอให้ยึดตามผลการลงมติครั้งแรก ไม่เห็นด้วยกับการลงมติใหม่ ขณะที่ นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย ลุกขึ้นกล่าวเป็นคนต่อไปว่า เป็นเอกสิทธิ์ตามข้อบังคับการประชุม ประธานต้องเริ่มลงคะแนนใหม่อีกครั้งด้วยการขานชื่อ

จากนั้น นายสุชาติ ขอให้ส่ง ส.ส.จำนวน 6 คน มาเป็นกรรมการในช่วงการลงคะแนนแบบขานชื่อ ซึ่งเมื่อตรวจสอบองค์ประชุมพบว่า กดบัตรแสดงตน 257 คน + แสดงตนแบบขานชื่อ 4 คน รวมเป็น 261 คน ครบองค์ประชุม แล้วจึงเข้าสู่การลงคะแนนแบบขานชื่อและกรรมการทั้ง 6 คนตรวจนับคะแนนเพื่อความถูกต้อง ซึ่งใช้เวลาดำเนินการไปกว่า2 ชั่วโมง

เวลา 17.06 น. นายธีรัจชัย พันธุมาศ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล พบว่า มีบางคนลงมติ 2 ครั้ง จึงปรึกษาประธานถึงกรณีดังกล่าว ป้องกันการเกิดปัญหาในครั้งหน้า โดยประธานได้ระบุถึงข้อบังคับในการแต่งตั้งกรรมการในการตรวจนับคะแนน ซึ่งอำนาจเป็นของกรรมการ ทางด้าน น.ส.พิมพ์รพี พันธุ์วิชาติกุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ หนึ่งในกรรมการ ระบุว่า ขอให้วางใจในการนับคะแนน เพราะมีกรรมการถึง 6 คน

กระทั่งในเวลา 17.15 น. ประธานในที่ประชุมประกาศผลการลงคะแนน ดังต่อไปนี้

  • เห็นด้วย 194
  • ไม่เห็นด้วย 196
  • งดออกเสียง 15
  • ไม่ลงคะแนนเสียง 0

ในช่วงท้าย นายสุชาติ กล่าวสรุปผลว่า ที่ประชุมไม่เห็นด้วยกับร่างพ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต ฉบับนี้ เป็นอันว่าตกไป รวมถึงข้อสังเกตด้วย.

คุณกำลังดู: ลงมติ 2 ครั้ง ร่าง พ.ร.บ.สุราก้าวหน้า ไม่ได้ไปต่อ ที่ประชุมสภาฯ โหวตคว่ำ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด