แท็ก "Meta Verified"

เฟซบุ๊ก เก็บค่าเครื่องหมายถูกสีฟ้า (Meta Verified) 400-500 บาทต่อเดือน

เมตา (Meta) เฟซบุ๊ก (Facebook) เก็บค่าบริการบัญชีที่ต้องการขอเครื่องหมายถูกสีฟ้า เครื่องหมายตรวจสอบยืนยันสีฟ้า (Meta Verified) เริ่มต้น 11.99 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 414 บาทต่อเดือน