เม.ย.-มิ.ย. 66 รัฐช่วยส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

เม.ย.-มิ.ย. 66 รัฐช่วยส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

มติ ครม. 14 มี.ค 66 เห็นชอบช่วยส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐปี 2565 ปรับเพิ่มเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ช่วง เม.ย.-มิ.ย. 66

วันนี้ (14 มีนาคม 2566) นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการยกระดับความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ อีก 20 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 สำหรับผู้ใช้สิทธิ 7.5 ล้านราย รวมเป็นเงิน 150 ล้านบาท

อนุชา บูรพชัยศรี
อนุชา บูรพชัยศรี

ทั้งนี้ ครม. ได้เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) โครงการยกระดับ ความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม สำหรับผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ โดยปรับเพิ่มความช่วยเหลือส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้มจากมติ ครม. เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 จากเดิม 80 บาท/คน/3 เดือน เพิ่มอีก 20 บาท/คน/3 เดือน รวมเป็น 100 บาท/คน/3 เดือน ในช่วงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2566 เพื่อบรรเทาผลกระทบจากราคา LPG ที่อยู่ในระดับสูง และลดภาระค่าครองชีพสำหรับกลุ่มผู้มีรายได้น้อย คาดว่าผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มใหม่จะเริ่มใช้สิทธิได้ในวันที่ 1 เมษายน 2566

คุณกำลังดู: เม.ย.-มิ.ย. 66 รัฐช่วยส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มผู้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด