มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับมือโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นพี่เลี้ยงผลิตแพทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับมือโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นพี่เลี้ยงผลิตแพทย์

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) เปิดเผยว่า มก.ได้ลงนามบันทึกความร่วมมือให้วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เป็นสถาบันพี่เลี้ยง เพื่อผลิตแพทยศาสตร์แห่งแผ่นดิน โดยมี พล.ท.วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการทหารบก ร่วมลงนาม และมี พล.อ.รศ.นพ.ชุมพล เปี่ยมสมบูรณ์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มก. และ พล.ต. ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ผอ.วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ร่วมลงนามเป็นพยาน

ดร.จงรักกล่าวต่อว่า บันทึกความเข้าใจดังกล่าว เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เม.ย.2565 ที่เห็นชอบในหลักการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยปี พ.ศ. 2561 ถึง 2570 เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนแพทย์ และการกระจายแพทย์ ขยายศักยภาพการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ตอบสนองความต้องการด้านบริการสุขภาพของประชาชนที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งส่งเสริมการเป็นเมดิคัลฮับตามแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข โดย มก.และกรมแพทย์ทหารบกได้ร่วมมือกันผลิตแพทย์มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ พ.ศ.2518 จึงเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตได้รับการรับรองจากแพทยสภาแล้ว จะเปิดรับนิสิตแพทย์รุ่นแรกปีการศึกษา 2567 จำนวน 48 คน.

คุณกำลังดู: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จับมือโรงพยาบาลพระมงกุฎเป็นพี่เลี้ยงผลิตแพทย์

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด