มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมวิชาการ ถก 235 ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมวิชาการ ถก 235 ผลงานวิจัย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และเครือข่ายวิจัยประชาชื่น จัดการประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 61 หรือ The 61st Kasetsart University Annual Conference ภายใต้หัวข้อ “เกษตรศาสตร์เพื่อมวลชน : พัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน” “เกษตรศาสตร์เพื่อมวลชน : พัฒนาศาสตร์แห่งแผ่นดิน สู่สุขภาวะอย่างยั่งยืน” วันที่ 1-3 มี.ค. 2566

โดยนิสิตนักศึกษาและประชาชน สามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ Cisco Webex, NontriLive ที่ https://live.ku.ac.th พิธีเปิดการประชุมวันที่ 1 มี.ค. 2566 เวลา 08.45 น. ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธาน โดยปีนี้มีการนำเสนอผลงานวิจัยจากนักวิจัยทั่วประเทศ รวม 235 เรื่อง แบ่งเป็นภาคบรรยายจำนวน 166 เรื่อง ภาคโปสเตอร์จำนวน 69 เรื่อง จาก 12 สาขา อาทิ พืช สัตว์ สัตวแพทยศาสตร์ ประมง สาขาส่งเสริมการเกษตร เป็นต้น.

คุณกำลังดู: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประชุมวิชาการ ถก 235 ผลงานวิจัย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด