“มิ่งขวัญ” ลั่นสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ

“มิ่งขวัญ” ลั่นสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ

พญ.มิ่งขวัญ สุพรรณพงศ์ ผอ.องค์การเภสัชกรรม เปิดเผยภายหลังการเข้ารับตำแหน่ง ผอ.อภ. ว่า ตนมีความตั้งใจจริงที่จะทำงานเพื่อพัฒนาระบบยาของประเทศไทย ภายใต้วิสัยทัศน์ของ อภ.เป็นองค์กรหลัก เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ที่มีนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าและยั่งยืน พร้อมเดินหน้าสานต่อโครงการสำคัญต่างๆ อาทิ การสร้างความเข้มแข็งในระบบ Supply Chain เพื่อสร้างความมั่นคงทางยาและเวชภัณฑ์ของประเทศ ตั้งแต่การวิจัยและพัฒนาการผลิต ตลอดจนการสร้างศูนย์โลจิสติกส์ เพื่อบูรณาการเครือข่ายการจัดส่งและบริการจัดหาผลิตภัณฑ์ การตลาดและบริการ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงยาและเวชภัณฑ์ โครงการธุรกิจสมุนไพรสำหรับสัตว์อย่างครบวงจร โครงการบ่มเพาะธุรกิจนวัตกรรมใหม่ การย้ายฐานการผลิตจากพระราม 6 ไปโรงงานผลิตยารังสิตเฟส 2 โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ โครงการผลิตภัณฑ์จากกัญชา กัญชง การผลิตวัคซีนโควิด เป็นต้น

พญ.มิ่งขวัญกล่าวต่อว่า การบริหารงานนั้น จะดำเนินงานมุ่งเน้นถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก ผลิตยา วัคซีน เวชภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์สุขภาพ ให้เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสากล ดำเนินงานภายใต้ระบบธรรมาภิบาล ด้วยความโปร่งใส สื่อสารทั้งภายในและภายนอก ทำงานเป็นทีม เปลี่ยนแปลงการบริหารองค์กรเพื่อขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาธุรกิจ ดูแลพนักงานและลูกจ้างให้มีความสุข เพื่อให้ประชาชนคนไทยเข้าถึงยาที่ดี มีคุณภาพอย่างทั่วถึง และเพียงพอ ส่งผลภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร สรรค์สร้างนวัตกรรมด้วยความใส่ใจเพื่อชีวิต.

คุณกำลังดู: “มิ่งขวัญ” ลั่นสร้างความมั่นคงทางยาของประเทศ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด