มติ ครม.ขยายอายุมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ปี

มติ ครม.ขยายอายุมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ปี

ครม.ขยายเวลาอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจออกไปอีก 1 ปี วงเงิน 2.5 แสนล้านบาท ฟื้นฟู ช่วยเหลือ เพิ่มสภาพคล่อง

วันที่ 7 มี.ค. 66 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงมติคณะรัฐมนตรี ขยายระยะเวลาอายุมาตรการสนับสนุนการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ วงเงิน 250,000 ล้านบาท ออกไปอีก 1 ปี เพื่อรองรับการให้ความช่วยเหลือแก่ภาคธุรกิจภายใต้ (1) มาตรการสินเชื่อฟื้นฟูเพื่อให้ความช่วยเหลือและเพิ่มสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจวิสาหกิจ ขนาดกลาง และขนาดย่อม (SMEs) ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 แต่ยังประกอบธุรกิจและมีศักยภาพในการแข่งขัน แต่อาจต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูธุรกิจ และ (2) มาตรการสินเชื่อเพื่อการปรับตัว เพื่อเป็นแหล่งทุนให้แก่ผู้ประกอบธุรกิจ SMEs ที่มีความพร้อมและต้องการปรับตัวในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อรองรับบริบทใหม่และการเปิดประเทศหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19

คณะรัฐมนตรียังมีมติเห็นชอบรับโอนวงเงินคงเหลือของมาตรการรับโอนทรัพย์สินเพื่อชำระหนี้ (วงเงิน 100,000 ล้านบาท) หลังสิ้นสุดมาตรการในวันที่ 9 เมษายน 2566 นี้ เนื่องจากกลุ่มผู้ประกอบธุรกิจที่มีอสังหาริมทรัพย์เป็นหลักประกันกับสถาบันการเงิน โดยเฉพาะกลุ่มธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรมเริ่มฟื้นตัวจากการเปิดประเทศ จึงไม่มีความจำเป็นต้องนำหลักประกันมาเข้าโครงการฯ โดยคาดว่าจะมีวงเงินคงเหลือสูงสุดจำนวน 29,000 ล้านบาท มารวมไว้เป็นวงเงินภายใต้มาตรการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ จากที่คาดว่าจะคงเหลือ 32,500 ล้านบาท มีวงเงินคงเหลือรวมทั้งสิ้นประมาณ 61,500 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้มาตรการให้สินเชื่อแก่ผู้ประกอบธุรกิจ ยืดหยุ่น ช่วยฟื้นตัวของภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs ที่มีข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งทุน หรือที่มีหนี้เดิมค้างชำระ อยู่ในการปรับโครงสร้างหนี้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งทุน.

คุณกำลังดู: มติ ครม.ขยายอายุมาตรการสนับสนุนให้สินเชื่อผู้ประกอบธุรกิจไปอีก 1 ปี

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด