มติสภาฯ โหวตผ่านฉลุย ชง ครม. ประชามติแก้ รธน.ไปพร้อมการเลือกตั้ง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์ 323 ต่อ 0 เสียง งดออกเสียง 1 ให้คณะรัฐมนตรี ทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เตรียมส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภา

มติสภาฯ โหวตผ่านฉลุย ชง ครม. ประชามติแก้ รธน.ไปพร้อมการเลือกตั้ง

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร มีมติเป็นเอกฉันท์ 323 ต่อ 0 เสียง ให้คณะรัฐมนตรี ทำประชามติจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ เตรียมส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภา

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 3 พ.ย. 2565 ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ทำหน้าที่ประธานการประชุม นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ ส.ส. กทม.พรรคก้าวไกล และนายจุลพันธุ์ อมรวิวัฒน์ ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย เสนอญัตติด่วน เรื่อง ขอให้สภาฯ พิจารณาเสนอต่อคณะรัฐมนตรี(ครม.) ดำเนินการตามที่สภาฯมีมติในการออกเสียงประชามติเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนต่อการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ไปพร้อมกับการเลือกตั้ง โดยญัตติด่วนดังกล่าวพิจารณาต่อเนื่องจาก เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 2565 ซึ่งสมาชิกได้อภิปรายกันอย่างครบถ้วนแล้ว แต่องค์ประชุมไม่ครบก่อนลงมติ ประธานในที่ประชุมขณะนั้น จึงสั่งเลื่อนการลงมติออกไปก่อน จนกระทั่งมีการลงมติใหม่ในวันนี้ ผลปรากฏว่า ที่ประชุมสภาฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ 323 ต่อ 0 งดออกเสียง 1 ไม่ออกเสียง 7 เสียง เมื่อสภาฯลงมติเรียบร้อยแล้ว ต้องส่งเรื่องต่อไปยังวุฒิสภา เพื่อให้ลงมติว่าเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบอย่างไร จากนั้นจึงจะส่งต่อไปให้ ครม. ดำเนินการต่อไป

คุณกำลังดู: มติสภาฯ โหวตผ่านฉลุย ชง ครม. ประชามติแก้ รธน.ไปพร้อมการเลือกตั้ง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด