มท.1 รับ เสนอ ครม. ปรับเพิ่มเงินตอบแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รับ เสนอครม. ปรับเพิ่มเงินตอบแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ทราบว่า ครม. จะเอาเข้าพิจารณาหรือไม่

มท.1 รับ เสนอ ครม. ปรับเพิ่มเงินตอบแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแล้ว

พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย รับ เสนอ ครม. ปรับเพิ่มเงินตอบแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน แต่ไม่ทราบว่า ครม. จะเอาเข้าพิจารณาหรือไม่

วันที่ 14 มี.ค. 2566 เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ทำเนียบรัฐบาล พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ให้สัมภาษณ์ ถึงกรณีกระทรวงมหาดไทย จะมีการเสนอการปรับเพิ่มอัตราเงินตอบแทนตําแหน่งกํานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจําตําบล สารวัตรกํานัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และขอยกเว้นการปฏิบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค. 2565 เรื่อง แนวทางการจัดทํางบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หรือไม่ว่า มีการเสนอไปแล้ว แต่ไม่ทราบว่า ครม. จะเอาเข้าพิจารณาหรือไม่

คุณกำลังดู: มท.1 รับ เสนอ ครม. ปรับเพิ่มเงินตอบแทน กำนัน-ผู้ใหญ่บ้านแล้ว

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด