ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สุดเจ๋งเฉือนม.ทักษิณ ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวันรพี ศาลยุติธรรม

ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สุดเจ๋งเฉือนม.ทักษิณ ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวันรพี ศาลยุติธรรม

“ธุรกิจบัณฑิตย์”สุดเจ๋งเฉือนม.ทักษิณ ชนะเลิศแข่งขันตอบปัญหากฎหมายวันรพีศาลยุติธรรมปี65 ชิงถ้วยพระราชทาน เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา พร้อมทุนการศึกษา ระดับมัธยม รร.อำนาจเจริญคว้าเเชมป์ขาสั้นทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 3 กันยายน ที่ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และระดับอุดมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา

นายจีระพัฒน์ กล่าวว่า การแข่งขันการตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี เป็นกิจกรรมที่สำนักงานศาลยุติธรรมจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ กรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย และเผยแพร่พระกรณียกิจที่สำคัญของพระองค์ท่าน รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายที่สำคัญและจำเป็นในชีวิตประจำวัน กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเป็นเครื่องมือส่งเสริมให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนโดยทั่วไปศึกษาค้นคว้าจนมีความรู้ความเข้าใจในหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากขึ้น เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม

สำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และ ระดับอุดมศึกษา โดยจัดให้มีการแข่งขัน 2 รอบ คือรอบคัดเลือก ได้ดำเนินการจัดการแข่งขันขึ้นในส่วนภูมิภาค แบ่งตามเขตอำนาจศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ทั้ง 9 ภาค และมีการแข่งขันในส่วนกลาง กรุงเทพฯ มีทีมที่เข้าร่วมโครงการทั้งประเทศรวม 428 ทีม ประกอบด้วย ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 295 ทีม และอุดมศึกษาจำนวน 133 ทีม ซึ่งมีทีมชนะผ่านเข้าแข่งขันในรอบคัดเลือกระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทั้งสิ้นจำนวน 64 ทีม ขณะที่รอบชิงชนะเลิศ ได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จสิ้นในวันนี้แล้ว

สำหรับทีมที่ชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา ได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา ทีม Aได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และใบประกาศเกียรติคุณ

ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ มหาวิทยาลัยบูรพา ทีม B และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ทีม A ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

ขณะที่ผลการแข่งขันระดับมัธยมศึกษา ทีมที่ชนะเลิศได้รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พร้อมทุนการศึกษา 100,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ ได้แก่ โรงเรียนอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

รองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 80,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากประธานศาลฎีกา และใบประกาศเกียรติคุณ

รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 3 จังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับทุนการศึกษา จำนวน 60,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

รางวัลชมเชย ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา และ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี ได้รับทุนการศึกษาจำนวน 20,000 บาท ได้รับถ้วยรางวัลจากเลขาธิการสํานักงานศาลยุติธรรม และใบประกาศเกียรติคุณ

คุณกำลังดู: ม.ธุรกิจบัณฑิตย์ สุดเจ๋งเฉือนม.ทักษิณ ชนะเลิศตอบปัญหากฎหมายวันรพี ศาลยุติธรรม

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด