มทร.ธัญบุรีใช้หุ่นยนต์ช่วยสอน เตรียมนักศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม

มทร.ธัญบุรีใช้หุ่นยนต์ช่วยสอน เตรียมนักศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เปิดเผยว่า มทร.ธัญบุรี ได้ปรับปรุงหลักสูตรให้มีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงาน เช่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำหุ่นยนต์เข้ามาเป็นสื่อการเรียนการสอนเพิ่มขึ้น เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะ เรียนรู้การใช้เทคโนโลยีและเป็นการเตรียมความพร้อมที่จะออกสู่ภาคอุตสาหกรรม หุ่นยนต์ที่นำมาใช้ คือ 1.ROBOT FOR ARC WELDING เป็นการนำหุ่นยนต์ไปใช้ในงานเชื่อมจุด 2. AGV (Automated Guided Vehicle) Robot หรือรถลำเลียงสินค้าอัตโนมัติ สำหรับการขนย้ายสินค้าภายในคลังสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำและปลอดภัย 3.DOBOT MAGICIAN เป็นแขนหุ่นยนต์ หรือ Robotic Arms ที่ถูกออกแบบมาสำหรับผู้ที่สนใจ และอยากเรียนรู้การควบคุมแขนหุ่นยนต์ 4.METAL LATHE เป็นเครื่องกลึงความเร็วรอบสูง 5.MACHINING CENTER หรือเครื่องกัดที่มีอุปกรณ์เปลี่ยน Tools แบบอัตโนมัติ สามารถใช้งานได้ครบเครื่องมากกว่าด้วยการสั่งการเพียงครั้งเดียว ลดการทำงานซ้ำซ้อนและแรงงานคน ซึ่ง มทร.ธัญบุรี ใช้งบประมาณสำหรับเครื่อง ROBOT FOR ARC WELDING และ AGV Robot จำนวน 9 ล้านบาท

ด้านนายเฉลิมศักดิ์ ถาวรวัตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี กล่าวว่า ตั้งเป้าไว้ว่านักศึกษาที่จบจาก มทร.ธัญบุรีจะต้องเข้าใจระบบกลไกของเครื่อง หลักการทำงาน และนักศึกษาควรผลิตหุ่นยนต์ได้เอง.

คุณกำลังดู: มทร.ธัญบุรีใช้หุ่นยนต์ช่วยสอน เตรียมนักศึกษาสู่ภาคอุตสาหกรรม

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด