นายกฯ ชวนตั้งใจทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

นายกฯ ชวนตั้งใจทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนาที่วัดใกล้บ้าน ร่วมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ขอตั้งใจทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์

เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 28 ก.พ. 2566 ที่ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก่อนการประชุมที่โถงกลาง ตึกสันติไมตรี นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรม เข้าพบพล.อ.ประยุทธ์ เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา “ประทีปแห่งพระธรรม นำศรัทธา บูชาเพ็ญเดือน 3” เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566

โอกาสนี้ นายกฯเยี่ยมชมนิทรรศการองค์ความรู้วันมาฆบูชาโดยตัวแทนนักเรียนโรงเรียนวัดอินทาราม กรุงเทพฯ จากนั้นนายกฯถวายพวงมาลัยสักการะพระบรมสารีริกธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล และชมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ โดยคณะนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา ทีมรางวัลชนะเลิศ ประเภททีมหญิงล้วน ระดับส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) ประจำปีพุทธศักราช 2566

โดยนายกฯชื่นชมและแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวด และกล่าวว่าเป็นบทสวดที่จำได้เคยสวดตอนเด็กและท่องจำมาโดยตลอด ซึ่งศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งความร่มเย็น เป็นศาสนาแห่งความสมานฉันท์ การสวดมนต์ในช่วงเวลาว่างช่วยให้จิตใจร่มเย็นและควรเข้าใจถึงความหมายของบทสวดต่าง ๆ ซึ่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นความจริงพร้อมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา ทำบุญ ตักบาตร ฟังธรรมเทศนาที่วัดใกล้บ้าน หรือนั่งสมาธิ ปฏิบัติธรรมที่บ้านตามความสะดวก หากไม่สะดวกสามารถร่วมกิจกรรมทางศาสนาผ่านระบบออนไลน์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ร่วมกันตั้งใจทำความดี ละเว้นความชั่ว และทำจิตใจให้บริสุทธิ์ น้อมนำหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน เพื่อน้อมรำลึกถึงพระพุทธคุณขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและขอให้ความสุขสวัสดีเกิดขึ้นแก่ตัวเอง ทุกคน และทุกครอบครัว

โดยวันมาฆบูชามีความสำคัญ 4 ประการ คือ เป็นวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำกลางเดือนมาฆะ พระสงฆ์ 1,250 รูปมาประชุมกันโดยมิได้นัดหมายและเป็นพระอรหันต์ที่ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาโอวาทปาติโมกข์

ทั้งนี้ งานส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 กำหนดจัดทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ โดยในส่วนกลางจัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 4-6 มีนาคม 2566 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร และในวันที่ 6 มีนาคม 2566 จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เวียนเทียน และกิจกรรม Walk Rally 9 มงคล สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม เขตพระนคร กรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 1-6 มีนาคม 2566 ตามบริบทของแต่ละจังหวัด นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดทำบัตรอวยพรวันมาฆบูชาออนไลน์ (E-Card) และเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมตอบปัญหาธรรมะออนไลน์ ผ่านทาง www.dra.go.th อีกด้วย

ขณะที่วันนี้ มีรัฐมนตรีลาประชุม 6 คน นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.ยุติธรรม คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รมช.ศึกษาธิการ นายสุนทร แสงปาน รมช.เกษตรและสหกรณ์ และนายทรงศักดิ์ ทองศรี รมช.มหาดไทย

คุณกำลังดู: นายกฯ ชวนตั้งใจทำดี ละเว้นความชั่ว ทำจิตใจให้บริสุทธิ์ ร่วมกิจกรรมวันมาฆบูชา

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด