นายกฯ ปาฐกถา ย้ำ "จีน-ไทย" ใกล้ชิด "สี จิ้นผิง" มาไทยร่วมประชุม "เอเปก"

นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ งาน Thailand – China Investment Forum ย้ำ สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด “จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” เผย ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง มาไทย ร่วมประชุมเอเปก

นายกฯ ปาฐกถา ย้ำ "จีน-ไทย" ใกล้ชิด "สี จิ้นผิง" มาไทยร่วมประชุม "เอเปก"

นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษ งาน Thailand–China Investment Forum ย้ำ สัมพันธ์ที่ใกล้ชิด "จีน-ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน" เผย ยินดีเป็นอย่างยิ่ง ประธานาธิบดี สี จิ้นผิง ตอบรับมาไทย ร่วมประชุมเอเปก กลาง พ.ย.นี้

เมื่อเวลา 09.15 น. วันที่ 3 พ.ย. ที่ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม กล่าวปาฐกถาพิเศษ ในงานสัมมนา Thailand – China Investment Forum โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ต้อนรับ

โดย นายกฯ กล่าวว่า ยินดีต่อการจัดงาน Thailand-China Investment Forum ซึ่งเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทย-จีน โดยในช่วงที่ผ่านมา รัฐบาลได้ทำงานอย่างเต็มที่ เพื่อขับเคลื่อนการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศ ผ่านนโยบายการเปิดประเทศ ซึ่งส่งผลดีต่อภาคการค้า การลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนจากต่างประเทศ และการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวและบริการ ส่งผลให้เกิดการขยายตัวของตัวเลขลงทุนจากต่างประเทศในปีนี้

โดยความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีน ที่มีความแน่นแฟ้นมีพลวัตทุกระดับ จีนถือเป็นคู่ค้าและคู่มิตรที่สำคัญของไทย และในปี 2565 นี้ ถือเป็นปีครบรอบหนึ่งทศวรรษของความเป็น “หุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์อย่างรอบด้าน” ระหว่างกัน โดยนายกรัฐมนตรี ยืนยันว่า รัฐบาลไทยพร้อมร่วมมือกับรัฐบาลจีน เพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนสู่ทศวรรษหน้าในทุกมิติ อย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ดังคำกล่าวที่ว่า “จีน–ไทย ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” นอกจากนี้ ไทยได้สนับสนุนบทบาทเชิงสร้างสรรค์ของรัฐบาลจีน ตามแผนริเริ่มการพัฒนาโลก (Global Development Initiative: GDI) ซึ่งสอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทย ที่มุ่งเน้นความเจริญรุ่งเรือง โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง นำไปสู่การเติบโตที่สมดุล ยั่งยืน และครอบคลุมในทุกมิติ

รัฐบาลไทย ได้ส่งเสริมการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อดึงดูดนักลงทุนจากต่างประเทศ ทั้งยกระดับความเชื่อมโยงทางด้านโครงสร้างพื้นฐานภายในประเทศ เชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลก รวมถึงการพัฒนา EEC เชื่อมโยงกับข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative: BRI) รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงหลักเกณฑ์การให้สิทธิประโยชน์การส่งเสริมการลงทุน การปรับปรุงร่างข้อเสนอยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุน 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อดึงดูดกิจการใหม่ๆ ที่มีศักยภาพมาลงทุนในไทย นอกจากนี้ ไทยถือเป็นจุดยุทธศาสตร์เชื่อมโยงระบบโลจิสติกส์ในภูมิภาค รัฐบาลพร้อมผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นจุดยุทธศาสตร์การคมนาคมไร้รอยต่อ สอดคล้องกับการยกระดับการพัฒนา EEC เชื่อมโยงกับเขตเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำแยงซี (Yangtze River Delta: YRD) ของจีน แสดงให้เห็นความพร้อมของไทยในการรองรับการลงทุนจากจีน ในสาขาที่จีนมีศักยภาพและความเชี่ยวชาญ เช่น ยานยนต์ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะและดิจิทัล ทั้งนี้ การเชื่อมต่อห่วงโซ่อุปทานของการลงทุนระหว่างไทยกับจีนนับว่าเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะการเชื่อมโยงโครงการรถไฟจีน – ลาว กับระบบรางของไทย จะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ การขนส่งสินค้า และการท่องเที่ยว ทำให้เกิดประโยชน์นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ภูมิภาค

นอกจากนี้ ไทยและจีน ยังมีความร่วมมืออื่นๆ ทั้งในกรอบทวิภาคี กรอบอนุภูมิภาค อย่างแม่โขง – ล้านช้าง ACMECS GMS และระดับภูมิภาค อย่างอาเซียน – จีน การขยายความร่วมมือภายใต้ BRICS Plus ที่จีนริเริ่ม รวมถึงการเป็นเจ้าภาพการประชุมเอเปกของไทยในปีนี้ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากจีนเป็นอย่างดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ประธานาธิบดีสี จิ้นผิง จะเดินทางเข้าร่วมการประชุมกลางเดือนนี้ด้วยตนเอง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนที่แนบแน่นของทั้งสองประเทศอย่างแท้จริง

ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำความสำคัญทางด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับจีน การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเจริญเติบโต เสถียรภาพ และความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาที่มั่งคงและยั่งยืน ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกัน ควบคู่ไปกับการรับมือกับความท้าทายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของโลก โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีขอบคุณสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย ที่ร่วมกันจัดงานในวันนี้ขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาต่อยอดทางธุรกิจในอนาคต และอวยพรให้งานในวันนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์

อนึ่ง งาน Thailand – China Investment Forum จัดขึ้นปีนี้เป็นครั้งแรก โดยเป็นเวทีเพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์ทางการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับจีน โดยเฉพาะการส่งเสริมให้นักลงทุนจีนเข้ามาลงทุนในไทย รวมถึงเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความรู้ แบ่งปันประสบการณ์เกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของทั้งไทยและต่างประเทศ ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาธุรกิจของภาคเอกชน และเป็นแนวทางให้รัฐบาลดำเนินนโยบายที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการลงทุนของต่างชาติในไทย

คุณกำลังดู: นายกฯ ปาฐกถา ย้ำ "จีน-ไทย" ใกล้ชิด "สี จิ้นผิง" มาไทยร่วมประชุม "เอเปก"

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด