นายกฯ ติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลน โครงการป่าในเมืองภูเก็ต ย้ำ ใช้ได้จริง

นายกฯ ติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลน โครงการป่าในเมืองภูเก็ต ย้ำ ใช้ได้จริง

นายกฯ ตรวจติดตาม ใช้พื้นที่ป่าชายเลน โครงการป่าในเมือง Ratsada Green in the city จ.ภูเก็ต กำชับ ดำเนินการตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ย้ำ ใช้ประโยชน์ได้จริงอย่างยั่งยืน

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า วันที่ 19 มี.ค. เวลา 13.00 น. ณ ชุมชนบ้านกิ่งแก้ว เทศบาลตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะ ตรวจติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลนภายใต้โครงการป่าในเมือง Ratsada Green in the city “ท่องป่าเลน ถิ่นเกาะสิเหร่ แลลิง อิงธรรมชาติ” ที่มุ่งพัฒนาพื้นที่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองบางชีเหล้า-คลองท่าจีน ซึ่งได้รับการอนุมัติใช้พื้นที่จากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เนื้อที่ 678 ไร่ ให้เป็นศูนย์เรียนรู้และเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระบบนิเวศป่าชายเลน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การเดินทางมาราชการจังหวัดภูเก็ตในวันนี้ มาในนามของนายกรัฐมนตรีคนเดิมของทุกคน ด้วยใจสู่ใจ ยืนยันว่ามาดูแลทุกข์สุขของประชาชนในสิ่งที่รัฐบาลได้ดูแลและได้ทำไปแล้ว ซึ่งสิ่งที่รัฐบาลตั้งใจทำเพื่อแก้ปัญหา และบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนโดยใช้กลไกทางกฎหมาย เพื่อให้ทุกคนอยู่อย่างมีความสุข ถูกกฎหมาย มีที่อยู่ที่ทำกัน มีชีวิตที่ดีขึ้น และมีความปลอดภัย พร้อมยืนยันว่ารัฐบาลทำทุกอย่าง เพื่อให้เกิดประโยชน์กับประเทศชาติ โดยการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติในพื้นที่ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นอีกหนึ่งในนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ดำเนินการมาโดยตลอด และต้องการเห็นพื้นที่สามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพ สร้างความสุข สร้างรายได้อย่างยั่งยืน

นายกรัฐมนตรี กล่าวถึงการปลูกไม้มีค่า 58 ชนิด เพื่อเป็นทรัพย์สมบัติ เป็นมรดกให้ลูกหลาน เป็นป่าชุมชน และคนอยู่ร่วมกับป่าอย่างมีความสุข ซึ่งตอนนี้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน 50 เมืองท่องเที่ยวของโลก การตัดสินใจเปิดภูเก็ตแซนด์บอกซ์ช่วงสถานการณ์โควิด นับเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อฟื้นฟูประเทศจากภาคการท่องเที่ยว และในวันนี้ภูเก็ตถือเป็นหน้าตาของประเทศ ขอให้ทุกคนมีรอยยิ้มเพื่อดึงดูดใจคนทั่วโลก รอยยิ้มสยามเป็นสิ่งที่แสดงออกถึงความจริงใจที่มีให้กับทุกคน ขอให้มีความรัก มีความสามัคคีกัน นอกจากนี้ การเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการจัดงานสำคัญระดับโลก ขอให้ทุกคนร่วมมือร่วมใจกัน ดูแลความสะอาดของพื้นที่ให้เรียบร้อย รักษาต้นทุนธรรมชาติที่สวยงามไว้ รวมทั้งวัฒนธรรมวัดวาอาราม โบราณสถาน และการท่องเที่ยว ทั้งทางธรรมชาติและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อทำให้เมืองภูเก็ตเจริญเติบโตต่อไป และขอให้มั่นใจว่ารัฐบาลมีความตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุด เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ปัญหาบางอย่างอยู่ในขั้นตอนการดำเนินการ รัฐบาลจะบริหารจัดการให้ทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้ และประสบความสำเร็จในที่สุด เพื่อให้ทุกคนเข้าถึงโอกาสด้วยความเท่าเทียม มีรายได้ และทำให้ประเทศชาติเข้มแข็ง ขอให้ทุกคนไม่ทะเลาะเบาะแว้ง ไม่ขัดแย้งกัน ยึดมั่นในชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อันเป็นสามแกนหลักของประเทศไทย

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงเรื่องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ที่ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนให้ช่วยกัน ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ขณะนี้ยังมีความผันผวน แต่ประเทศไทยยังสามารถไปได้ ขอให้ทุกคนใช้ศักยภาพของพื้นที่ในการช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ แล้วขับเคลื่อนประเทศไปด้วยกัน ขณะนี้ประเทศก้าวหน้ามาไกลแล้ว อย่าได้กลับไปที่เดิม ในตอนท้าย นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารักทุกคน ขออวยพรให้ทุกคนปลอดภัย มีความสุข และร่วมมือกับรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศต่อไป เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปสู่ความยั่งยืนอย่างมั่นคง

สำหรับโครงการรัษฎาป่าในเมืองฯ จะมีการจัดทำเส้นทางและพัฒนาแหล่งการศึกษาระบบนิเวศป่าชายเลน เก็บข้อมูลพันธุกรรมพืชและสัตว์ในพื้นที่ พร้อมเป็นศูนย์รวมแหล่งผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น พื้นที่อนุรักษ์พันธุ์ลิง เพื่อสงวน อนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรป่าชายเลนให้คงความสมบูรณ์ พร้อมพัฒนาเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ทั้งยังสร้างการมีส่วนร่วมของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน และประชาชน ในการบริหารจัดการป่าชายเลนในเมือง ให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม รองรับนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

ภายหลังตรวจติดตามโครงการฯ นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะ ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกับประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านกิ่งแก้ว ซึ่งเป็นรายการอาหารที่ประชาชนแต่ละหมู่บ้านร่วมมือร่วมใจกันทำ เพื่อนำมารับประทานร่วมกัน เช่น ข้าวยำ เต้ากั้ว ต้มขาหมูใบชะมวง แกงหยวกไก่ แกงส้มผักรวม ปลาแดดเดียวทอด น้ำพริกยำพร้อมชุดผักสด-ผักลวก และของหวาน ได้แก่ โอ้เอ๋ว ไอศกรีมกะทิสด และผลไม้รวม โดยในระหว่างรับประทานอาหารกลางวัน มีตัวแทนประชาชนในจังหวัดภูเก็ต อวยพรวันเกิดให้นายกรัฐมนตรี ขอให้นายกรัฐมนตรีมีสุขภาพแข็งแรง ก้าวข้ามปัญหาทุกปัญหาอย่างยั่งยืน ขอให้นายกรัฐมนตรีไปต่อ ขอให้ทำต่อ มีสุขภาพแข็งแรงและเอาชนะปัญหาทุกปัญหา และประชาชนได้ร่วมร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้กับนายกรัฐมนตรี พร้อมมอบดอกไม้ด้วย

เสร็จแล้ว นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เพื่อรับฟังการนําเสนอวิสัยทัศน์ เรื่อง “อันดามันพร้อม” และมอบทิศทางอนาคตอันดามันต่อไป.

คุณกำลังดู: นายกฯ ติดตามการใช้พื้นที่ป่าชายเลน โครงการป่าในเมืองภูเก็ต ย้ำ ใช้ได้จริง

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด