นายกสภาทนายฯใหม่ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ป. นโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ คือหลักบริหาร

นายกสภาทนายฯใหม่ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ป. นโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ คือหลักบริหาร

นายกสภาทนายฯใหม่ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ป. นโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ คือหลักบริหาร ช่วยประชาชนทางด้านกฎหมายเชิงรุก มี3แนวทางช่วยผู้ยากไร้

ดร.วิเชียร ชุบไธสง นายกสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เข้ารับตำแหน่งอย่างเป็นทางการ โดยถือฤกษ์ดี เพื่อเตรียมเข้ารับมอบงานต่อจาก ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความฯ ที่หมดวาระลงโดย เมื่อวันที่ 9 เดือนกันยายน ในช่วงเช้า ดร.วิเชียร พร้อมคณะกรรมการสภาทนายความอีก22คน เดินทางมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณภายใน สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ย่านบางเขน ต่อจากนั้นได้รับมอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีจากสมาชิกสภา แล้วจึงแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

ดร.วิเชียร ได้กล่าว ประกาศนโยบายชัดเจน ช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน พร้อมนำยุทธศาสตร์ 5 ป. คือปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง ประสิทธิภาพ และนโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ มาเป็นหลักในการบริหารงานของสภาทนายความ และพร้อมให้การช่วยเหลือด้านสวัสดิการทนายความทั่วประเทศ อย่างเป็นระบบ

นายกสภาทนายความคนใหม่กล่าวถึงเรื่องบทบาทสภาทนายความยุคใหม่กับการให้ความช่วยเหลือ และการอำนวยความยุติธรรมทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนว่า สภาทนายความ คือหนึ่งเสาหลักที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมซึ่งเป็นเสาหลักที่อำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ดังนั้นสภาทนายความจะดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนทางด้านกฎหมายเชิงรุกสำหรับการให้บริการประชาชนโดยการยกมาตรฐานด้านวิชาชีพซึ่งจะจัดให้มีการพัฒนาทนายความชำนาญการเฉพาะทาง 36 หลักสูตร รวมทั้งการจัดอบรมด้านวิชาการต่างๆให้แพร่หลายมากขึ้น

ส่วนการให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้และไม่ได้รับความเป็นธรรมนั้น จะดำเนินการให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน ซึ่งจะดำเนินการ 3 แนวทางได้แก่

แนวทางที่หนึ่ง ในเชิงปกป้องจะดำเนินการเผยแพร่ความรู้ให้ประชาชนเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางกฎหมาย

แนวทางที่สอง เมื่อเกิดปัญหาที่จำเป็นต้องพึ่งทนายความอาสา หรือทนายความขอแรง หรือที่ปรึกษากฎหมายเด็กหรือเยาวชน ทนายความในส่วนนี้จะต้องเข้าไปอำนวยความยุติธรรมอย่างเต็มที่ตามแนวทางการปฏิรูปทนายความอาสา ทนายความขอแรง และที่ปรึกษากฎหมายเด็กหรือเยาวชน ของรัฐ

แนวทางที่สาม การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อทำการศึกษาว่ากฎหมายใดที่เป็นการริดรอนสิทธิของประชาชนต้องดำเนินการแก้กฎหมาย

ดร.วิเชียร กล่าวยืนยันหนักแน่นว่าจะนำยุทธศาสตร์ 5 ป. คือปกป้อง ปรับปรุง โปร่งใส เปิดกว้าง ประสิทธิภาพ และนโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ มาเป็นหลักในการบริหารงานของสภาทนายความ อย่างเป็นระบบต่อไป

คุณกำลังดู: นายกสภาทนายฯใหม่ประกาศยุทธศาสตร์ 5 ป. นโยบาย 6 ด้าน 30 ข้อ คือหลักบริหาร

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด