เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โอนเข้าบัญชีพ่อ-แม่ แล้ววันที่ 9 ก.พ. นี้

เช็กเงินอุดหนุนบุตรเดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผู้ปกครองเฮ รับเงินเข้าบัญชี 600 บาท ในวันที่ 9 ก.พ. 67 เรียบร้อยแล้ว

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โอนเข้าบัญชีพ่อ-แม่ แล้ววันที่ 9 ก.พ. นี้

เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 ผู้ปกครองรับเงินจำนวน 600 บาท โอนเข้าวันที่ 9 ก.พ. 67

เงินอุดหนุบบุตร หรือ เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด จำนวน 600 บาทต่อเดือน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โอนเงินเข้าบัญชีให้ผู้ปกครองที่มีสิทธิวันที่ 9 ก.พ. 67

วิธีเช็กสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน (คลิก)

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

3. แอปพลิเคชันเงินเด็ก

ผู้ปกครองที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนขอรับเงินอุดหนุนบุตร หรือเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด และเด็กมีสัญชาติไทย พ่อ แม่ ผู้ปกครอง สามารถยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริง (ไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้าน) ดังนี้

  • กรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขต
  • เมืองพัทยา ลงทะเบียนได้ที่ศาลาว่าการเมืองพัทยา
  • ส่วนภูมิภาค ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

 child

ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่น "เงินเด็ก" ทั้งนี้ ผู้ปกครองต้องพิสูจน์และยืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชัน ThaiD ของกรมการปกครองก่อน เมื่อตรวจสอบสิทธิผ่านแล้ว จะได้รับเงิน มีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงิน

เบอร์โทร ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนบุตร เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทร. 0-2651-6534 / 0-2651-6920 / 0-2651-6902 / 0-2255-5850 ถึง 7 ต่อ 121, 122, 123 ,147, 152 หรือ โทรสายด่วน พม. 1300  ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อแนะนำ

  • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
  • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

คุณกำลังดู: เงินอุดหนุนบุตร เดือนกุมภาพันธ์ 2567 โอนเข้าบัญชีพ่อ-แม่ แล้ววันที่ 9 ก.พ. นี้

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด