นักเรียนพะเยาปลูกผักปลอดสาร ในโรงเรียน เพื่อเก็บไปขายสร้างรายได้หลังเลิกเรียน

นักเรียนพะเยาปลูกผักปลอดสาร ในโรงเรียน เพื่อเก็บไปขายสร้างรายได้หลังเลิกเรียน

เด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง จ.พะเยา ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ ขายหารายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเพื่อนๆ ที่เรียนดีแต่ฐานะยากจน และเสริมทักษะการเกษตรติดตัว

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเด็กนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 3 หล่ายอิงราษฎร์บำรุง ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา ใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ และเก็บไปขายหาเพื่อรายได้เป็นทุนการศึกษาให้กับเพื่อนๆ นักเรียนที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ชึ่งในช่วงเย็นเด็กนักเรียนจะพากันใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียน มาช่วยคุณครูเก็บผลผลิตพืชผักสวนครัวที่ปลูกไว้

ตามโครงการปลูกผักปลอดสารพิษเกษตรทฤษฎีใหม่ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำผลผลิตที่ได้นำไปขายให้กับผู้ปกครอง ที่มารับเด็กนักเรียนกลับบ้านทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เพื่อเป็นทุนการศึกษาช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจนในโรงเรียน

นายชวลิต พิศาลชัยกุล คุณครูผู้ดูแลโครงการ รร.ท.3 เปิดเผยว่า ทางโรงเรียนได้ปรับพื้นที่รกร้างหลังโรงเรียนจำนวน 1 ไร่ เพื่อให้นักเรียนปลูกผักปลอดสารพิษ ถือเป็นโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นกระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงของเด็กนักเรียนในระดับชั้นมัธยมและประถม โดยทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมในปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษ เพื่อนำผลผลิตที่ได้ไปประกอบอาหารกลางวัน รวมถึงเก็บเกี่ยวผลผลิตส่งขายให้กับโรงเรียน

ซึ่งเงินที่ได้จากการขายผลผลิต ทางโรงเรียนก็จะนำมาต่อยอดหมุนเวียนซื้อเมล็ดพันธุ์ผัก และเป็นทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน ที่เรียนดีแต่มีฐานะยากจน ซึ่งถือเป็นอีกกิจกรรมปลูกผักปลอดสารพิษจากโรงเรียน สู่ บ้าน-ชุมชน รวมถึงการสร้างประสบการณ์เรียนรู้เด็กนักเรียนได้มีทักษะเพื่อนำไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตประจำวัน อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนอีกทางหนึ่งอีกด้วย.

คุณกำลังดู: นักเรียนพะเยาปลูกผักปลอดสาร ในโรงเรียน เพื่อเก็บไปขายสร้างรายได้หลังเลิกเรียน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด