นักเรียนไทยแชมป์ทดลองบนอวกาศ

นักเรียนไทยแชมป์ทดลองบนอวกาศ

ดร.จุฬารัตน์ ตันประเสริฐ รอง ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า แจ็กซาได้จัดเวทีแข่งขันนำเสนอผลการทดลองทางวิทยาศาสตร์บนสถานีอวกาศนานาชาติในรูปแบบออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนได้ฝึกรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่างเป็นรูปธรรมโดยมีผลงานการทดลองจาก 5 ประเทศ รวม 6 เรื่อง ขึ้นไปทดลองจริงบนสถานีอวกาศ

และในจำนวนนี้ มีผลงานของเยาวชนไทย 2 เรื่อง ได้แก่ การทดลอง เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมของก้อนน้ำทรงกลมเมื่อถูกแรงกระทำในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ ของ น.ส.จิณณะ วัยวัฒนะ นักเรียนชั้น ม. 6 ร.ร.มหิดล วิทยานุสรณ์ และการทดลองเรื่อง การศึกษาระดับน้ำที่สูงขึ้นจากแรงดึงของผิวภาชนะในสภาวะแรงโน้มถ่วงต่ำ ของ น.ส.อินทิราภรณ์ เชาว์ดี บัณฑิตจากคณะเภสัชศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ เข้าแข่งขันนำเสนอผลการทดลอง ทั้งนี้ ภายหลังเยาวชนทั้ง 5 ประเทศนำเสนอผลการทดลองผ่านระบบออนไลน์เสร็จสิ้น ปรากฏว่า คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากประเทศต่างๆได้คัดเลือกให้ น.ส.จิณณะ วัยวัฒนะ นักเรียนชั้น ม. 6 ร.ร.มหิดลวิทยานุสรณ์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ Kibo-ABC Award.

คุณกำลังดู: นักเรียนไทยแชมป์ทดลองบนอวกาศ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด