“นฤมล” มั่นใจบัตรประชารัฐ “ป้อม 700” ทำได้จริง แก้ยากจน-เหลื่อมล้ำ

“นฤมล” มั่นใจบัตรประชารัฐ “ป้อม 700” ทำได้จริง แก้ยากจน-เหลื่อมล้ำ

“นฤมล” มั่นใจบัตรประชารัฐ 700 บาท ทำได้จริง แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำ ผ่านกลั่นกรองแก้ความยากจนแบบยั่งยืน ไม่เป็นภาระงบประมาณการคลังระยะยาว เตรียมเปิดนโยบายพลังงาน

วันที่ 28 ก.พ. 2566 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ เปิดเผยถึงการจัดทำนโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของพรรคพลังประชารัฐ ว่า เป็นนโยบายหลักของพรรคที่ผ่านการหารือในที่ประชุมและความคิดเห็นที่หลากหลาย เพื่อต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนอย่างยั่งยืนใน 4 มิติ เพื่อการจัดสรรงบประมาณให้เข้าถึงสวัสดิการขั้นพื้นฐานให้สอดรับกับสภาวะเงินเฟ้อที่สูงขึ้นส่งผลต่อราคาสินค้า จึงมาสรุปที่ 700 บาท เป็นตัวเลขที่พรรคพิจารณาแล้วโดยรอบคอบแล้วว่าสามารถทำได้ ควบคู่กับการทำนโยบายต่อเนื่องที่ต้องมีการฝึกทักษะสร้างอาชีพ สามารถเข้าถึงแหล่งเงิน เพื่อการประกอบอาชีพ โดยอาศัยสถาบันการเงินของรัฐ หน่วยงานรัฐเข้ามาสนับสนุน รวมทั้งการแก้ไขปัญหาหนี้สิน โดยเฉพาะปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งนับว่าเป็นปัญหาที่สำคัญ โดยพรรคจะดำเนินการสานนโยบายเพื่อให้เกิดเป็นรูปธรรม เชื่อว่าจะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจนได้อย่างแท้จริง

ส่วนนโยบายของพรรคการเมืองอื่นๆ ที่ออกมาทีหลัง อย่างมีตัวเลข 1,000 บาท หรือในอนาคตอาจสูงกว่านั้น นางนฤมล กล่าวว่า เนื่องจากพรรคพลังประชารัฐไม่ต้องการให้ประชาชนมีภาพนโยบายประชานิยม หรือแจกเพียงอย่างเดียว แต่ต้องการให้เห็นภาพนโยบายพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาว สวัสดิการประชารัฐ เศรษฐกิจประชารัฐ และสังคมประชารัฐ 3 เรื่องหลัก เหมือนเสาบ้านที่เป็นเสาหลัก และช่วงการเลือกตั้ง 2566 จะมีการแข่งขันเรื่องนโยบาย ต้องบอกประชาชนชัดๆ ว่าเศรษฐกิจฐานรากจะทำอะไร วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจชุมชนมีอะไรบ้างที่เติม เช่น กองทุนหมู่บ้าน หรือรูปแบบอื่น

“เป็นเรื่องปกติที่มีการเลือกตั้งมักมีการแข่งขันด้านนโยบาย แต่ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนว่าจะดูถึงความเป็นไปได้ และไม่เป็นภาระงบประมาณการคลังระยะยาว รวมถึงไม่กระทบต่อการจ่ายภาษีเป็นภาระหนี้ของประเทศในระยะยาว เพราะท้ายที่สุดจะทำไม่ได้อย่างยั่งยืน”

ดังนั้น พรรคเปิดนโยบายต่อยอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องการดูแลประชาชนให้ครบ 4 มิติ นโยบายเรา มีที่ทำกิน มีที่ดินไม่มีจน และมีน้ำไม่มีจน ส่วนนโยบายเร่งด่วนหลังจากนี้คือเรื่องค่าของชีพ ที่จะช่วยประชาชนทั่วไปซึ่งแบกภาระ หากตรึงราคาพลังงานลงมาได้ในแนวทางที่เป็นไปได้จะได้ช่วยลดภาระประชาชน ลดค่าครองชีพ จึงจะมีนโยบายมาตรการด้านพลังงาน ซึ่งขณะนี้ยังคุยกันอยู่เรื่องตัวเลขและวิธีการในรายละเอียด แต่รอตัวเลขที่เป็นไปได้ ไม่ส่งกับผลกระทบ และยั่งยืน เพราะไม่อยากให้สัญญาแล้วทำไม่ได้ จึงต้องรับฟังข้อเสนอจากหลายฝ่าย เนื่องจากห่วงเรื่องภาระการคลัง เรื่องราคาพลังงานซับซ้อน

อย่างไรก็ตาม นางนฤมล กล่าวเพิ่มเติมในช่วงท้ายด้วยว่า พรรคพลังประชารัฐยังเตรียมนโยบายระดับภาคที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่และภาคต่างๆ จึงจะออกนโยบายเป็นรายภาคเหนือ กลาง อีสาน ใต้ และจะมีแผนให้เกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษในแต่ละภาค เพื่อดึงเศรษฐกิจและการจ้างงาน ความเจริญไปสู่แต่ละภาค ไม่ให้กระจุกตัวอยู่ในตัวเมือง หรือมีแค่อีอีซีในภาคตะวันออกเท่านั้น เพื่อให้เกิดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วทั้งประเทศ เป็นแนวคิดของคณะทำงานที่เสนอกัน และรับฟังจากคนในพื้นที่โดยตรงและเมื่อเกิดเขตเศรษฐกิจพิเศษ ก็มีนโยบายเศรษฐกิจประชารัฐจะเข้าไปสานต่อ.

คุณกำลังดู: “นฤมล” มั่นใจบัตรประชารัฐ “ป้อม 700” ทำได้จริง แก้ยากจน-เหลื่อมล้ำ

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด