“ปชป.” ดักคอ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ”

"องอาจ" แนะ กองหนุน-กองฝ่ายตรงข้าม “ประยุทธ์” ไม่ควร กดดัน “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ” ชี้ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง ปล่อยให้ทำหน้าที่อย่างอิสระ เชื่อ ผลการวินิจฉัยเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง

“ปชป.” ดักคอ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ”

นายองอาจคล้ามไพบูลย์รองหัวหน้าพรรคและประธานส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ได้กล่าวถึงการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพล.อ.ประยุทธ์จันทร์โอชาครบ8ปีหรือไม่ที่กำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญว่าขณะนี้มีผู้ออกมาแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องพล.อ.ประยุทธ์ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีครบ8ปีหรือยังกันจำนวนมากซึ่งแบ่งออกเป็น3กลุ่มดังนี้

1.กลุ่มที่แสดงความคิดเห็นบนพื้นฐานทางวิชาการอย่างตรงไปตรงมา

2.กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที่มีจุดยืนแนวคิดทางการเมืองเป็นปฏิปักษ์ตรงข้ามกับพล.อ.ประยุทธ์มาโดยตลอด

และ3.กลุ่มการเมืองพรรคการเมืองที่สนับสนุนพล.อ.ประยุทธ์

ทั้งนี้เป็นสิทธิอันชอบธรรมที่บุคคลต่างๆในแต่ละกลุ่มแต่ละพรรคจะแสดงออกให้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีของพล.อ.ประยุทธ์บนพื้นฐานของเหตุผลหรือจุดยืนทางการเมืองของแต่ละฝ่ายซึ่งอาจจะมีคนเห็นด้วยหรือเห็นต่างเป็นเรื่องปกติแต่ไม่ควรแสดงออกด้วยการกดดันศาลรัฐธรรมนูญ

นายองอาจกล่าวว่าไม่ควรมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคใดไปแทรกแซงก้าวก่ายการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญทั้งทางตรงและทางอ้อมควรให้ศาลรัฐธรรมนูญได้ทำหน้าที่ตามบทบัญญัติของกฎหมายอย่างเป็นอิสระตนเชื่อมั่นว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญได้ทำตามอำนาจหน้าที่อย่างมีอิสระผลการวินิจฉัยจะเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมืองอย่างแน่นอน

คุณกำลังดู: “ปชป.” ดักคอ ไม่ควรมีใครไปก้าวก่าย แทรกแซง “ศาลรัฐธรรมนูญ” ปม “8ปี นายกฯ”

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด