เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า" เริ่ม 15 มี.ค. 66

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ เพื่อขอรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า เริ่ม 15 มี.ค. 66 เฉพาะผู้ที่ผ่านคุณสมบัติและยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว

เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า" เริ่ม 15 มี.ค. 66

ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ ขอส่วนค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า เริ่ม 15 มี.ค. 66 เฉพาะคนผ่านคุณสมบัติ และยืนยันตัวตนเรียบร้อย

นายพรชัย ฐีระเวช ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โฆษกกระทรวงการคลัง ระบุ ผู้ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และยืนยันตัวตนที่ธนาคารกรุงไทย, ออมสิน และ ธ.ก.ส. เรียบร้อยแล้ว และจะขอรับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ตามมาตรการบรรเทาช่วยเหลือผู้มีสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน รอบใหม่ จะต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิใหม่ทุกคน และต้องทำตามเงื่อนไขสวัสดิการตามที่กำหนดแบบ 1 ครัวเรือนต่อ 1 สิทธิต่อ 1 รหัสประจำบ้าน โดยสามารถลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า และค่าน้ำประปา เพียงผู้ให้บริการ 1 หน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค. 66 เป็นต้นไป กับหน่วยงานผู้ให้บริการดังนี้

การลงทะเบียนรับสิทธิค่าไฟฟ้า สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้

01_0

  • สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

02_0

  • สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

03_0

  • กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086 848 1284

2. การลงทะเบียนรับสิทธิค่าน้ำประปา สามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางดังนี้

04

  • สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

05

  • สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

โดยผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับสิทธิส่วนลดค่าน้ำประปา-ค่าไฟฟ้า ตามวันเวลาที่กำหนดจะได้รับสิทธิช่วยเหลือในงวดแรกครบถ้วนซึ่งเป็นงวดของเดือน เม.ย. 66

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)

  • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 8 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.)

  • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 20 เม.ย. 66 เวลา 17.00 น.

การประปานครหลวง (กปน.) และการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)

  • ลงทะเบียนสำเร็จภายในวันที่ 25 มี.ค. 66 เวลา 17.00 น.

สำหรับความคืบหน้าการประกาศผลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ "ผ่าน-ไม่ผ่าน" นั้น จากข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 66 เวลา 14.00 น. มีจำนวนผู้ผ่านเกณฑ์ที่เข้ายืนยันตัวตนสำเร็จแล้วจำนวนทั้งสิ้น 8,426,717 คน โดยเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เข้ายื่นอุทธรณ์ จำนวน 987,578 คน โดยขอยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติได้ 2 ช่องทาง ได้แก่

  • ขออุทธรณ์ด้วยตนเองผ่านทางเว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.ของทุกวัน
  • ขออุทธรณ์ผ่านหน่วยงานรับลงทะเบียนทั้ง 7 หน่วยงาน ได้แก่ ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ธนาคารกรุงไทยฯ) ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัด ที่ว่าการอำเภอทุกอำเภอ สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร และศาลาว่าการเมืองพัทยา ตามวันและเวลาทำการของแต่ละหน่วยงาน

ทั้งนี้ ในเดือน มี.ค. 66 ผู้ลงทะเบียนสามารถขอตรวจสอบผลการพิจารณาคุณสมบัติ และขออุทธรณ์ได้ที่สำนักงานคลังจังหวัดทุกจังหวัดได้ทุกวัน รวมถึงวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) ตั้งแต่เวลา 08.30–16.30 น. เริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่ 11 มี.ค. 66 สำหรับผู้ผ่านเกณฑ์สามารถไปยืนยันตัวตนได้ที่ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารออมสิน และ ธ.ก.ส. ได้ทุกวันวันหยุด (วันเสาร์-อาทิตย์) โดยสาขาทั่วไป ตั้งแต่เวลา 09.00–16.00 น. และสาขาในห้างสรรพสินค้าตั้งแต่เวลา 11.00–16.00 น. โดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือ https://welfare.mof.go.th

คุณกำลังดู: เปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รับส่วนลด "ค่าน้ำ-ค่าไฟฟ้า" เริ่ม 15 มี.ค. 66

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด