เปิดรับสมัครตำรวจ 1,265 อัตรา รับเฉพาะคนนอก ใช้วิธีทั้งคัดเลือก-สอบแข่ง

เปิดรับสมัครตำรวจ 1,265 อัตรา รับเฉพาะคนนอก ใช้วิธีทั้งคัดเลือก-สอบแข่ง

โฆษก ตร.เผย เปิดรับสมัครตำรวจ 1,265 อัตรา รับเฉพาะบุคคลภายนอก วิธีคัดเลือก สอบแข่งขัน เป็นชั้นสัญญาบัตร - ประทวน 6 กลุ่มตำแหน่ง รับสมัครทางเว็บไซต์ 12 – 30 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2565 ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ต.ยิ่งยศ เทพจำนงค์ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า สำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดรับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร และชั้นประทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 1,265 อัตรา โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 12 - 30 กันยายน 2565 โดยแจ้งรายละเอียด และเปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org

พล.ต.ต.ยิ่งยศฯ เผยว่า การเปิดรับสมัครครั้งนี้ ประกอบด้วย 6 กลุ่มตำแหน่ง ดังนี้

1.รับสมัครและคัดเลือกบุคคลภายนอก 100 อัตรา (ชั้นสัญญาบัตร) ดำรงตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ (สบ 1) ในสังกัดสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) แยกเป็นเพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา
คุณสมบัติ
• เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางวิทยาศาสตร์ สาขาเคมี
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
• ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) โทร. 02 205 1060 - 63

2. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา (ชั้นประทวน ) ดำรงตำแหน่ง ผู้บังคับหมู่ (ผบ.หมู่) กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ทำหน้าที่วิทยาการในสังกัด สพฐ.ตร. แยกเป็น เพศชาย 80 อัตรา และเพศหญิง 20 อัตรา
คุณสมบัติ
• เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
• ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
สอบถามข้อมูลที่สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ (สพฐ.ตร.) โทร. 02 205 1060 - 63

3.รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 100 อัตรา (ชั้นประทวน ) ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองร้อยที่ 4 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 1 และ 2 กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล หรือที่สื่อมวลชนเรียกชื่อ กองร้อยน้ำหวาน
คุณสมบัติ
• เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ม.6/ ปวช. หรือเทียบเท่า
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
• ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
สอบถามข้อมูลที่ กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) โทร. 034 300 275

4. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 200 อัตรา (ชั้นประทวน ) ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กองกำกับการ 2 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ทำหน้าที่กองร้อยควบคุมฝูงชน) และ ผบ.หมู่ กองกำกับการ 3 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (ทำหน้าที่ชุดถวายความปลอดภัย)
คุณสมบัติ
• เป็นบุคคลภายนอก เพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
• ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 165 ซม.
สอบถามข้อมูลที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โทร. 02 279 9520 - 34 ต่อ 51113, 51106

5. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 40 อัตรา (ชั้นประทวน ) ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ สายงานปฏิบัติการป้องกันปราบปราม ทำหน้าที่ดับเพลิง สังกัดกองกำกับการ 5 กองบังคับการสนับสนุนทางอากาศ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
คุณสมบัติ
• เป็นบุคคลภายนอก เพศชาย
• วุฒิการศึกษา ม.6/ปวช. หรือเทียบเท่า
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 27 ปีบริบูรณ์
• ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 160 ซม. และรอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม.
สอบถามข้อมูลที่ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (บช.ตชด.) โทร. 02 279 9520 - 34 ต่อ 51113, 51106

และ 6. รับสมัครและสอบแข่งขันบุคคลภายนอก 725 อัตรา ( ชั้นประทวน ) ดำรงตำแหน่ง ผบ.หมู่ กลุ่มงานอำนวยการและสนับสนุน ในหน่วยงานต่างๆ สังกัดสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
คุณสมบัติ
• เป็นบุคคลภายนอก เพศชายและเพศหญิง
• วุฒิการศึกษา ม.6 / ปวช. หรือเทียบเท่า
• อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์
• ส่วนสูง เพศชาย ไม่น้อยกว่า 160 ซม. รอบอกไม่น้อยกว่า 77 ซม. เพศหญิง ส่วนสูงไม่น้อยกว่า 150 ซม.
สอบถามข้อมูลที่ กองบัญชาการศึกษา (บช.ศ.) โทร. 02 - 9413162, 02 - 9411928, 02 - 941 2698 และ 02 – 9413661

ทั้งรับสมัครคัดเลือกและสอบบรรจุเป็นข้าราชการตำรวจทางเว็บไซต์ www.policeadmission.org โดยผู้สนใจสอบถามข้อมูลหน่วยรับสมัคร

คุณกำลังดู: เปิดรับสมัครตำรวจ 1,265 อัตรา รับเฉพาะคนนอก ใช้วิธีทั้งคัดเลือก-สอบแข่ง

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด