เปิดแผนเศรษฐกิจ 10 พรรคการเมือง ชงนโยบายขับเคลื่อนประเทศเน้นเพิ่มรายได้ลดเหลื่อมล้ำ

เปิดแผนเศรษฐกิจ 10 พรรคการเมือง ชงนโยบายขับเคลื่อนประเทศเน้นเพิ่มรายได้ลดเหลื่อมล้ำ

หอการค้าไทยจัดเวทีเสนอ 10 ประเด็นที่เอกชนต้องการเห็นในนโยบายพรรคการเมือง ขณะที่ 10 พรรคการเมืองชูนโยบายเดินหน้าประเทศ เน้นแก้ปัญหาเศรษฐกิจ เพิ่มรายได้ประชาชน ลดเหลื่อมล้ำ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทย และสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 30 มี.ค.66 หอการค้าไทยได้จัดเวทีตอบข้อซักถาม “มุมมองของภาคธุรกิจต่อนโยบายขับเคลื่อนประเทศ” ได้เชิญผู้บริหารภาคเอกชนจากทุกภาคส่วนมาเสนอมุมมองขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยที่ภาคเอกชนอยากเห็นในนโยบายพรรคการเมือง และเชิญตัวแทนพรรค การเมือง 10 พรรคมาเสนอนโยบายของพรรค ได้แก่ พรรคก้าวไกล พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนากล้า พรรคไทยสร้างไทย พรรคประชาธิปัตย์ พรรคพลังประชารัฐ พรรคเพื่อไทย พรรคภูมิใจไทย พรรครวมไทยสร้างชาติ และพรรคเสรีรวมไทย “การจัดเวทีนี้มีประโยชน์มาก หอการค้าไทยจะรวบรวมประเด็นต่างๆ จัดทำเป็นสมุดปกขาวเสนอให้ทุกพรรคการเมือง โดยอยากให้รัฐบาลใหม่จัดตั้งได้เร็วที่สุด”

ไทยขาดแคลนแรงงาน

นายธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี และประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวสรุปภาพของเศรษฐกิจว่า เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจไทย คือ ต้องโต มั่นคง และเสมอภาค โดยการว่างงานไม่ควรสูงกว่า 5% เงินเฟ้อไม่ควรสูงเกิน 4-5% หนี้สาธารณะไม่ควรสูงเกิน การมีเงินสำรองระหว่างประเทศเพียงพอ ความยากจนต้องหมดไป การกระจายรายได้สำคัญมาก ขณะนี้อัตราว่างงานไทยต่ำมากไม่เกิน 1% แต่กลับขาดแคลนแรงงาน เงินเฟ้อต่ำลงกว่า 4% แต่หนี้สาธารณะเกินกว่า 60% ของจีดีพี ซึ่งอยู่ในจุดเสี่ยง ทำอย่างไรให้เงินทุนสำรองระหว่างประเทศติดอันดับ 1 ใน 15 ของโลก ทำอย่างไรให้จีดีพีโต ลดก่อหนี้ ใช้เงินให้คุ้มค่า ลดความเหลื่อมล้ำ การกระจายรายได้ให้ทั่วถึง เกษตรกรเข้มแข็ง ท่องเที่ยวชุมชนเติบโต คนไม่ย้ายถิ่นจนเกิดปัญหา

นายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย นำเสนอประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ และการพัฒนาแรงงานไทย กล่าวว่า จีดีพีไทยขับเคลื่อนด้วยการส่งออกและการท่องเที่ยว ซึ่งทั้ง 2 ด้านเกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศและแรงงาน แต่โจทย์ใหญ่จากนี้ไป คือ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ที่จะเป็นเงื่อนไขการค้าต่างประเทศ และปัญหาภูมิรัฐศาสตร์หรือโลกแบ่งขั้ว ที่ไทยจะต้องวางตัวเป็นกลาง

ตั้งศูนย์ฉายมะเร็งฟรีทั่วไทย

หลังจากตัวแทนภาคเอกชนนำเสนอประเด็นต่างๆตัวแทนพรรคการเมืองทั้ง 10 พรรคได้นำเสนอนโยบายของตนเอง เริ่มจากนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ประธานยุทธศาสตร์การเมือง พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ถ้าได้เป็นรัฐบาล สิ่งแรกที่จะแก้ไขคือ ขีดความสามารถด้านการแข่งขันของประเทศ หัวใจสำคัญอยู่ที่ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยี ส่งเสริมความยั่งยืน ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ และใช้ซอฟต์เพาเวอร์กระจายรายได้สู่ท้องถิ่น

ด้านนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยกล่าวว่า นโยบายขับเคลื่อนประเทศ เสนอ 3 ด้าน คือ ดูแลกลุ่มเปราะบาง ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ตั้งกองทุนผู้สูงวัย พักหนี้ พักดอก 3 ปี ด้านสาธารณสุข ตั้งศูนย์ฉายมะเร็งฟรีทั่วประเทศ ฟอกไตฟรี ด้านท่องเที่ยว กระจายรายได้ท่องเที่ยวสู่ท้องถิ่น ทำท่องเที่ยวบีซีจี พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว ที่ภูเก็ต ชลบุรี เชียงใหม่ หาดใหญ่ ดึงดูดนักช็อป ไม่ต้องไปฮ่องกง สิงคโปร์ ยุโรป

คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวว่า รากเหง้าของปัญหาอยู่ที่รัฐบาลบริหารแบบไร้ยุทธศาสตร์ ขาดความสามารถ คอร์รัปชัน ขาดการมีส่วนร่วม ทำให้เศรษฐกิจโตต่ำ โตช้า เปิดช่องให้รีดไถ มีหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือนสูง แผนยุทธศาสตร์ต้องเขียนใหม่ และไม่ใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะชวนคนไทยมาช่วยกันปลดปล่อยให้มีโอกาสทำมาหากิน ชวนให้ออกจากความขัดแย้งและสร้างทางรอดประเทศ โดยเสนอกฎหมายพักใช้ใบอนุญาตต่างๆของไทยมีมากถึงกว่า 1,400 ฉบับ ที่เป็นอุปสรรคของการทำมาหากิน แก้หนี้ เติมทุน สร้างแต้มต่อคนตัวเล็ก ลดภาษี ลดต้นทุน ค่าไฟฟ้า สร้างเครื่องยนต์ใหม่ของเศรษฐกิจไทย เช่น ศึกษาคลองไทยอย่างจริงจัง ไม่ใช่เพื่อประโยชน์ด้านโลจิสติกส์ แต่เพื่อเป็นระเบียงเศรษฐกิจใหม่

ทำราคาพลังงานให้ถูกลง

นพ.พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานนโยบายพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ผู้ประกอบการเป็นเครื่องจักรขับเคลื่อนเศรษฐกิจ แต่รัฐเป็นอุปสรรค จึงต้องให้ร่วมกันกำหนดยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนประเทศ เจรจาการค้าระหว่างประเทศ สนับสนุนการผลิต ลดภาระพัฒนาโครงข่ายขนส่ง ขจัดอุปสรรค ส่งเสริมนวัตกรรม และเทคโนโลยี จัดหาแหล่งทุน

นายชาติชาย พยุหนาวีชัย กรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ พรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคนำเสนอนโยบาย ว้าวไทยแลนด์ มุ่งสร้างความมั่นคง สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีเพื่อทุกคน

นายวรวุฒิ อุ่นใจ รองหัวหน้าพรรคชาติพัฒนากล้า กล่าวว่า ให้สำคัญอันดับแรกคือ หารายได้เข้าประเทศ สร้างรายได้ 5 ล้านล้านบาทใน 5 ปี ต้องแก้โครงสร้าง 4 ด้าน คือ 1. ทำราคาพลังงานให้ถูกลง 2.เข้าถึงแหล่งเงินทุน ลดต้นทุนดอกเบี้ย ยกเลิกแบล็กลิสต์เครดิตบูโร แก้ช่วงห่างดอกเบี้ยเงินฝากและเงินกู้ที่ต่างกันมาก 3.รื้อโครงสร้างภาษี ลดภาระค่าครองชีพ ไม่ต้องเร่งเงินเดือนขั้นต่ำ 4.รื้อโครงสร้างระบบราชการ ส่งเสริมรัฐบาลดิจิทัล เพื่อลดคอร์รัปชัน

น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล รองหัวหน้าพรรคก้าวไกล ฝ่ายนโยบาย กล่าวว่า เสนอนโยบายเปิดตลาด เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอี สร้างแต้มต่อให้ต่อสู้กับกลุ่มทุน ลดต้นทุนภาษี หยุดแช่แข็งเกษตรกรไทย โดยปลดหนี้เกษตรกรสูงวัย ให้กรรมสิทธิ์ที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ ลดหนี้ คืนหนี้ ทลายทุนผูกขาด เปิดเสรีอุตสาหกรรมแอลกอฮอล์ เปิดเสรีธุรกิจไฟฟ้า

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า ถ้าเป็นแกนตั้งรัฐบาล กลไกแก้ปัญหาประเทศที่เรียกว่า คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ต้องมีบทบาทมากขึ้น ขับเคลื่อนให้เกิดประสิทธิผล เน้นสร้างเงิน สร้างคน สร้างชาติ สร้างเงินให้ทั้งคนไทยและประเทศ ด้วยการประกันรายได้คนไทย ประกันรายได้ประเทศ ลดเหลื่อมล้ำ

ขณะที่ ม.ล.ชโยทิต กฤดากร หัวหน้าทีมเศรษฐกิจพรรครวมไทยสร้างชาติ กล่าวว่า สิ่งที่ทำแล้ว คือ ดึงดูดการลงทุนใหม่ๆ เช่น รถยนต์อีวี ลงทุนสาธารณูปโภคพื้นฐาน ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ ที่เน้นการใช้พลังงานสะอาด ส่งเสริมการท่องเที่ยว สิ่งที่จะทำต่อ คือ ระเบียงเศรษฐกิจ 4 ภาค ส่งเสริมเอสเอ็มอี เพิ่มสภาพคล่อง สร้าง กองทุนเอสเอ็มอี กระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่องภายใต้การมีวินัยการคลัง และไม่มีเงินรั่วไหล.

คุณกำลังดู: เปิดแผนเศรษฐกิจ 10 พรรคการเมือง ชงนโยบายขับเคลื่อนประเทศเน้นเพิ่มรายได้ลดเหลื่อมล้ำ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด