เปิดภาพ อดีต-ปัจจุบัน ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ 241 ปี ความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่

เปิดภาพ อดีต-ปัจจุบัน ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ 241 ปี ความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่

21 เม.ย. 2566 ครบรอบ 241 ปี กรุงรัตนโกสินทร์ วันสถาปนากรุงเทพมหานคร ซึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญที่อยู่คู่กันมานั้นก็คือ ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร ที่ได้สร้างขึ้นตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่าก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมือง เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

วันนี้ Sanook Horoscope พาย้อนอดีตกับภาพศาลหลักเมืองที่อยู่คู่กรุงเทพมหานครมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบัน ที่ก็ยังคงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประชาชนผู้จิตศรัทธา ได้เดินทางมากราบไหว้ขอพรในเรื่องต่าง ๆ เพื่อความเป็นสิริมงคล

สำหรับศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานคร นั้น เป็นศาลที่สร้างขึ้นพร้อมกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี เมื่อปี พ.ศ. 2325 โดยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้มีพระราชพิธียกเสาหลักเมืองขึ้น เมื่อวันที่ 21 เม.ย. 2325 ตามธรรมเนียมพิธีพราหมณ์ว่าก่อนที่จะสร้างเมืองจะต้องทำพิธียกเสาหลักเมือง เพื่อให้เป็นสิริมงคลแก่บ้านเมือง

ศาลหลักเมืองกรุงเทพมหานครภาพจาก สำนักงานกิจการ ศาลหลักเมือง

ก่อนที่ในรัชกาลที่ 4 จะได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาเสาหลักเมืองต้นใหม่แทนต้นเดิมที่ชำรุดไปตามกาลเวลา และต่อมาในปี 2525 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ปรับปรุงศาลหลักเมือง และให้เชิญเสาหลักเมืองต้นเดิมไปประดิษฐานไว้คู่กับเสาหลักเมืองต้นปัจจุบัน ทำให้ที่ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ มีเสาหลักเมือง 2 เสา ที่ตั้งตระหง่านคู่กัน

นอกจากนี้ ภายในศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ ยังเป็นที่ประดิษฐานของศาลเทพารักษ์ ทั้ง 5 ได้แก่ พระเสื้อเมือง พระทรงเมือง พระกาฬไชยศรี เจ้าเจตคุปต์ และเจ้าหอกลอง ด้วย

  • ตำนานเรื่องเล่า "ศาลหลักเมือง" กรุงเทพมหานคร

คุณกำลังดู: เปิดภาพ อดีต-ปัจจุบัน ศาลหลักเมืองกรุงเทพฯ 241 ปี ความศักดิ์สิทธิ์ที่ยังคงอยู่

หมวดหมู่: ดูดวง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด