ผู้ประกอบการ เสนอ เพื่อไทย กระจายอำนาจ ยกเมืองพัทยาเป็นเขตธุรกิจใหม่

ผู้ประกอบการพัทยา หนุน เพื่อไทย กระจายอำนาจ ยกเมืองพัทยาเป็นเขตธุรกิจใหม่ "NBZ"ด้าน "ชลน่าน" ย้ำ ท่องเที่ยวต้องกลับมาสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้คนไทยอีกครั้ง

ผู้ประกอบการ เสนอ เพื่อไทย กระจายอำนาจ ยกเมืองพัทยาเป็นเขตธุรกิจใหม่

ผู้ประกอบการพัทยา หนุน เพื่อไทย กระจายอำนาจ ยกเมืองพัทยาเป็นเขตธุรกิจใหม่ "NBZ" ด้าน "ชลน่าน" ย้ำ ท่องเที่ยวต้องกลับมาสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้คนไทยอีกครั้ง

เมื่อวันที่ 19 มี.ค. ที่ร้านอาหารเปรโก้ ถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี พรรคเพื่อไทย นำโดย นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่านและหัวหน้าพรรคเพื่อไทย นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจพรรคเพื่อไทย รวมทั้งผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี นายสนธยา คุณปลื้ม นายเชาวลิตร แสงอุทัย นายแมน อินทร์พิทักษ์ นายพนธกร ใคร่ครวญ นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ และนายกเมืองพัทยา นายบรรลือ กุลละวณิชย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เดินทางมารับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการด้านธุรกิจการท่องเที่ยวในจังหวัดชลบุรี

นายบุญอนันต์ พัฒนศิลป์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา กล่าวว่า อยากเสนอให้ผลักดัน การใช้งานสนามบินอู่ตะเภาในเชิงพาณิชย์มากขึ้น เพราะปัจจุบันยังติดขัดข้อกฎหมาย และอยากให้เชื่อมสนามบินเข้าเมือง เพื่อปรับปรุงการเดินทางด้วยเพื่อส่งเสริมพัทยาให้สามารถสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวมากกว่าในปัจจุบัน ซึ่งอยู่ที่ 27,000 ล้านบาท

นางชุติมา จิระมงคล คณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา เสนอให้มีการทำฟรีวีซ่าพร้อมกับความคุ้มครองด้านอุบัติเหตุ และการกระจายอำนาจให้มากขึ้น เพราะปัจจุบันเมืองพัทยาต้องมีการขออนุญาตจากจังหวัดในการทำอีเวนต์ทุกครั้ง

นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา เสนอให้มีการจัดโซนพัทยาใหม่ เนื้องจากโซนเดิมจัดโดยกฎหมายที่ออกมากว่า 20 กว่าปี รวมไปถึงการขยายเวลาสถานบริการให้นานขึ้น ช่วยเพิ่มเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่ได้

นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ นายกเมืองพัทยา ขอฝากพรรคเพื่อไทย ดูเรื่องการบริหารจัดการความคล่องตัวในการจัดการเมืองพัทยา พร้อมเสนอแนะว่า อยากให้ภาครัฐพัฒนา ต่อยอดการท่องเที่ยวเมืองพัทยาให้ไปต่อได้ เพราะเมืองพัทยาถือเป็นเมืองเศรษฐกิจ มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวประมาณ 18 ล้านคน รวมทั้งต้องปรับปรุง พ.ร.บ.กฎหมายเมืองพัทยาด้วย

นางสาวพัชร์ศณัสม์ อัศวชัยโสภณ อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา กล่าวว่า ตอนนี้มีเว็บไซต์บางประเภทของต่างชาติที่เปิดให้จองโรงแรม โดยโอนเงินเข้าต่างประเทศทั้งหมด รวมทั้งมีปัญหาขาดแคลนแรงงานหนักมาก จึงเสนอให้ขยายสวัสดิการให้กับแรงงาน เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แรงงานกลับเข้าสู่ระบบมากขึ้น นอกจากนี้ยังมีปัญหาข้อติดขัดเรื่องใบอนุญาตการเปิดกิจการโรงแรม จากกฎหมาย EIA พร้อมเสนอให้มีการขยายเวลาการขายแอลกอฮอล์มากขึ้น

นายแพทย์พรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช ประธานคณะกรรมการด้านเศรษฐกิจ พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยถือว่าการท่องเที่ยวเป็นประตูเปิดรับเงินจากต่างประเทศเข้ามา และเป็นประตูที่ทำให้เกิดรายได้เข้ามาเร็วที่สุด และกระจายได้พร้อมกัน ที่ผ่านมาพรรคเพื่อไทยได้สะท้อนปัญหาหลายครั้ง แต่รัฐบาลไม่สนใจ หากพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ในฐานะรัฐ คือผู้ถือหุ้นกับผู้ประกอบการ เพราะรัฐจะเก็บภาษี 20% จากผลกำไรของธุรกิจ ภาษีดังกล่าวรัฐจะนำมาพัฒนาให้ธุรกิจเติบโต ทั้งผ่านการเจรจาระหว่างประเทศ ฟื้นความสัมพันธ์ต่างๆ โดยยึดเรื่องการท่องเที่ยวเป็นหลัก เช่น นโยบายเข้าประเทศโดยไม่ต้องใช้วีซ่า ส่วนปัญหาการด้านการกระจายอำนาจ เป็นจุดหนึ่งที่พรรคเพื่อไทยมีนโยบายดังกล่าวรองรับไว้แล้ว พรรคเพื่อไทยทำแน่หากเป็นรัฐบาล เพื่อให้ภาคธุรกิจได้เดินหน้าสู่การท่องเที่ยวที่ดีขึ้น

นายแพทย์ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน และหัวหน้าพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ในฐานะพรรคเพื่อไทย วันนี้มารับฟังปัญหา ยืนยันว่าข้อเสนอของผู้ประกอบการหลายข้อมีอยู่ในโครงสร้างของนโยบายพรรคเพื่อไทย คือสร้างโอกาส สร้างรายได้ให้พี่น้องประชาชน โดยเรื่องปากท้องมาเป็นอันดับ 1 ส่วนเรื่องการท่องเที่ยวถือเป็นนโยบายหลัก โดยมุ่งที่ผลสัมฤทธิ์ของรายได้ให้เพิ่มเป็น 3 เท่า พรรคเพื่อไทยมีนโยบายเพื่อไทยมหานคร เพื่อเพิ่มโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายเขตธุรกิจใหม่ที่จะลดข้อจำกัดเรื่องด้านกฎหมาย ถือเป็นกุญแจที่มุ่งแก้ปัญหาเฉพาะให้กับภาคพื้นที่ที่มีข้อจำกัดโดยจะมีการนำร่องกรุงเทพฯ ขอนแก่น เชียงใหม่ สงขลา โดยมีกฎหมายเฉพาะสำหรับเขตธุรกิจใหม่

นายสนธยา คุณปลื้ม ผู้ซึ่งประสงค์สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.ชลบุรี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า สิ่งที่เรารับฟังในวันนี้จะนำไปเป็นนโยบายเพื่อให้เกิดไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อปรับใช้ในแต่ละพื้นที่ นโยบาย “เขตธุรกิจใหม่” (New Business Zone) หรือ “NBZ” NBZ ตนได้เสนอโซนตะวันออก 8 จังหวัดที่มี GDP สูงที่สุดของประเทศและกำหนดพื้นที่ให้เมืองพัทยาเป็นโมเดลในพื้นที่อื่นด้วย เขตธุรกิจใหม่ที่จะทำในเมืองพัทยาจะมีการจัดโซนนิ่งซึ่งผู้ประกอบการมีความพร้อมมากที่สุด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ และการท่องเที่ยวที่เข้าหารือ แลกเปลี่ยน เสนอแนะปัญหาร่วมกับพรรคเพื่อไทยในวันนี้ ได้แก่ นายนิธิศ ไชสิทธิชัย ที่ปรึกษานายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายดำรงค์เกียรติ พินิจการ สมาชิกสภาเมืองพัทยา เลขานุการสมาคมอุตสาหกรรมบันเทิงและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเฉลิมพล โขนแจ่ม สมาคมอสังหาริมทรัพย์ นายบุญอนันต์ พัฒนศิลป์ นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยา นายเอกสิทธิ์ งามพิเชษฐ์ กรรมการสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคณะทำงานด้านยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองพัทยา นายกฤษณ์ จิระมงคล ผู้ช่วยประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายกสมาคมผู้ผสมเครื่องดื่มและบริการ นายมานิตย์ ขันธการ ประธานร่มเตียงจอมเทียน นางสาวอรวรรณ สุขอนันต์วงศ์ นายกสมาคมชุมชนเมืองพัทยา นายมานะ ยาประคำ ประธานสภาวัฒนธรรมเมืองพัทยา นายนริศ เพ็ชรรัตน์ นายกสมาคมผู้ประกอบการค้าวอล์กกิ้งสตรีทพัทยา นางสาวพัชร์ศณัสม์ อัศวชัยโสภณ อุปนายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยว เมืองพัทยา

คุณกำลังดู: ผู้ประกอบการ เสนอ เพื่อไทย กระจายอำนาจ ยกเมืองพัทยาเป็นเขตธุรกิจใหม่

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด