ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาความปลอดภัยทางม้าลาย เริ่ม kick off 21 ก.ย.นี้

จากปัญหาออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นซ้ำซากจากผู้ใช้รถใช้ถนน ล่าสุดผู้ตรวจการแผ่นดินและภาคีเครือข่ายเตรียมจัดกิจกรรม kick off “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” เพื่อสร้างแรงกระตุ้นและปลูกจิตสำนึกเกี่ยวการใช้ทางม้าลาย

ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาความปลอดภัยทางม้าลาย เริ่ม kick off 21 ก.ย.นี้

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. ที่ผ่านมา ผู้ตรวจการแผ่นดินร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) รวมถึงบูรณาการร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน หารือถึงการจัดกิจกรรมรณรงค์ (kick off) “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” หลังจากเล็งเห็นปัญหาด้านอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณทางม้า รวมถึงจุดอื่นบนท้องถนน เช่น รถยนต์ ไม่หยุดในคนข้ามบริเวณทางม้าลาย หรือ การที่ยังมีประชาชนบางส่วนข้ามถนนในจุดที่ไม่อนุญาตให้ข้าม ส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุตามมาหลายครั้ง

โดยนายทรงศัก สายเชื้อ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ระบุว่าในเบื้องต้นของการแก้ไขปัญหาเชิงระบบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายนั้น ทางผู้ตรวจการแผ่นดินอาศัยอำนาจ ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. 2560 เพื่อนำปัญหาอุบัติเหตุจากการใช้ทางม้าลายมาพิจารณาเพื่อศึกษาและแก้ปัญหาเชิงระบบ

สำหรับการดำเนินงานแก้ไขปัญหาการใช้ทางม้าลายนั้นผู้ตรวจการแผ่นดินได้แบ่งการกำเนินการเป็น 3 ด้าน ได้แก่

ด้านการแก้ไขกฎหมาย

โดยเริ่มจากกำหนดให้รถหยุดให้คนข้ามถนนบริเวณทางม้าลาย กำหนดโทษให้ศาลสั่งพักใช้ใบขับขี่หรือเพิกถอนใบขับขี่กับผู้ที่ขับรถชนคนข้ามทางม้าลาย กำหนดอัตราโทษที่แตกต่างกันตามความเร็วเกินจากกฎหมายกำหนด และตามสถานที่ที่ขับรถเร็วเกินกำหนด กำหนดอัตราโทษให้สูงขึ้นกรณีชนผู้ข้ามทางม้าหลาย รวมไปถึงร่างข้อกำหนดว่าด้วยการกำหนดความเร็วในเขตชุมชน เช่น ไม่เกิน 30 กม./ช.ม.

ด้านการปรับปรุงทางกายภาพ

ทาสีแถบทางม้าลายให้ชัดเจน และจัดให้มีเส้นชะลอความเร็วก่อนถึงทางม้าลาย ติดไฟส่องสว่างให้เพียงพอและมีสัญญาณไฟกระพริบเตือนผู้ขับขี่ รวมทั้งติดป้ายแจ้งเตือนทางม้าลายไว้ล่วงหน้าก่อนถึงทางม้าลายและทาสีจำกัดความเร็วบนพื้นถนนก่อนถึงทางม้าลาย และที่สำคัญต้องติดตั้งกล้อง CCTV เพื่อลงโทษผู้ที่ไม่หยุดรถให้คนข้าม ส่วนในจุดที่มีคนข้ามจำนวนมากให้ติดตั้งสัญญาณไฟเขียวไฟแดง รวมถึงปุ่มกดเพื่อขอข้าม และหากเป็นไปได้จะมีการเพิ่มจำนวนทางม้าลาย และทางม้าลายที่มีสัญญาณไฟจราจร ติดป้ายกำหนดความเร็วในเขตชุมชน

ด้านการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่าย

สิ่งที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและ สสส. ขอความร่วมมือเพื่อสร้างการบูรณาการในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในขั้นแรกคือการกำหนดวันเริ่มรณรงค์ “ทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี” โดยการให้ยานพาหนะทุกชนิดหยุดตรงทางม้าลายเพื่อให้คนข้ามทุกครั้ง โดยจะเริ่ม kick off ในวันที่ 21 ก.ย. นี้ โดยได้รับความร่วมมือจาก กทม. และเครือข่ายทางม้าลายปลอดภัย วินัยดี คณะกรรมการเครือข่ายฯ และคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนน เช่น กระทรวงมหาดไทย ห้างสรรพสินค้า สถานศึกษา กระทรวงคมนาคม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และ สื่อมวลชน เป็นต้น โดยในวันที่ 21 ก.ย. นี้ จะมีจุดรณรงค์จุดหลักอยู่ที่บริเวณทางม้าลายใกล้เคียงกับลานคนเมือง กทม. 1 ฝั่งเสาชิงช้า พร้อมกับมีการจัดกิจกรรมคู่ขนานในกทม. อีก 12 จุด ได้แก่ เขตดุสิต เขตพระนคร และเขตราชเทวี รวมถึงในต่างจังหวัดด้วย

นอกจากนี้ทางผู้ตรวจการแผ่นดินและเครือข่ายยังขอความร่วมมือไปยังอีกหลายภาคส่วนในตระหนักถึงความสำคัญและความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนน และเน้นย้ำว่าอีกส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญในการรณรงค์นี้คือสื่อมวลชนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดเพื่อเชื่อว่าจะทำให้ประชาชนเข้าใจและเข้าถึงประเด็นเหล่านี้ได้ง่ายขึ้นผ่านการนำเสนอข่าวในทุกแพลตฟอร์ม

คุณกำลังดู: ผู้ตรวจการแผ่นดินแก้ปัญหาความปลอดภัยทางม้าลาย เริ่ม kick off 21 ก.ย.นี้

หมวดหมู่: สุขภาพ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด