แพทย์ชี้แนวโน้มโควิด-19 ระบาดเพิ่มใน 2 สัปดาห์ คาดเข้าฤดูฝนจะสูงขึ้นอีก

แพทย์ชี้แนวโน้มโควิด-19 ระบาดเพิ่มใน 2 สัปดาห์ คาดเข้าฤดูฝนจะสูงขึ้นอีก

ผอ.สคร.9 ระบุโควิด-19 ระบาดสูงขึ้นชัดเจนใน 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา คาดอาจระบาดสูงขึ้นในฤดูฝน เตรียม 3 มาตรการรองรับ ให้ สสจ.4 จังหวัดเขตสุขภาพที่ 9 ย้ำ ประชาชนไปรับวัคซีนป้องกันก่อนเข้าฤดูฝน

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2566 นายแพทย์ทวีชัย วิษณุโยธิน ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา (สคร.9) กล่าวถึงแนวโน้มสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 ช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ในปีนี้ ว่า มีการจัดกิจกรรมรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก เนื่องจากงดจัดกิจกรรมเทศกาลสงกรานต์มา 3 ปีติดต่อกัน ทำให้ประชาชนแห่เที่ยวฉลองสงกรานต์กันอย่างคึกคัก ซึ่งหลังจากผ่านเทศกาลไปแล้ว สถานการณ์การระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นอย่างชัดเจนในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ทั้งผู้ป่วยติดเชื้อรายใหม่และผู้ป่วยหนัก

จากการที่กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค ได้ประเมินลักษณะการระบาดของโรคโควิด-19 พบว่ามีความคล้ายคลึงกับโรคไข้หวัดใหญ่ คือ มีการระบาดตามฤดูกาล จึงคาดการณ์ว่าอาจมีการระบาดของโควิด-19 สูงขึ้นในฤดูฝน กรมควบคุมโรคจึงมีข้อแนะนำประชาชนในการป้องกันโรคโควิด-19 หลังสงกรานต์ โดยให้สังเกตอาการตนเอง เป็นเวลา 7 วัน และระหว่างนี้ให้หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับกลุ่ม 607 ซึ่งก็คือกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัว 7 โรคเรื้อรัง หากมีอาการป่วยน่าสงสัยให้ตรวจ ATK

นอกจากนี้ กรมควบคุมโรค ยังได้วางมาตรการป้องกันไว้ 3 มาตรการเพื่อป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ในประชาชน ซึ่งมาตรการที่ 1 คือ แนะนำให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนโควิด-19 ประจำปี โดยเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ โดยสามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่และวัคซีนโควิด-19 ได้พร้อมกัน จะเริ่มให้บริการในเดือนพฤษภาคม 2566 ซึ่งจะช่วยลดอาการป่วยรุนแรงและลดอัตราการเสียชีวิตลงได้ รวมทั้งให้เขตสุขภาพทุกเขตรณรงค์ฉีดวัคซีนในกลุ่มเสี่ยง พร้อมกับฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ และฉีดวัคซีนภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป LABB ในกลุ่มเปราะบาง ได้แก่ ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป, ผู้ป่วยที่มีโรคทางเดินหายใจเรื้อรัง, โรคหัวใจและหลอดเลือด, โรคไตวายเรื้องรัง, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคอ้วน หรือผู้ที่มีน้ำหนักเกิน 100 กิโลกรัม, โรคมะเร็ง, โรคเบาหวาน และกลุ่มเสี่ยงสูงที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ

ส่วนมาตรการที่ 2 คิดแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ โดยเฉพาะเมื่อต้องร่วมกิจกรรมรวมคนจำนวนมาก และมาตรการที่ 3 คือ ให้ประชาชนสังเกตอาการป่วยของตนเองในช่วง 7 วัน หลังจากร่วมเทศกาลสงกรานต์ โดยให้ตรวจ ATK หากมีอาการป่วยทางเดินหายใจ มีไข้ ไอ เจ็บคอ หากผล ATK เป็นบวก ให้สวมหน้ากากอนามัยและหลีกเลี่ยงใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง 608 และหลีกเลี่ยงการมาในสถานที่ที่มีคนจำนวนมาก โดยหากมีอาการป่วยรุนแรงมากขึ้น เช่น หอบ เหนื่อย หายใจลำลาก ก็ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ส่วนมาตรการรับมือโควิด-19 ของ สคร.9 นครราชสีมา ได้มีการเตรียมพร้อมภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป Long Acting Antibody หรือ LABB (อ่านว่า แล็บ) ไว้สำหรับให้บริการกระจายไปยังหน่วยงาน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด หรือ สสจ. ทั้ง 4 จังหวัดในพื้นที่ดูแล ได้แก่ จ.นครราชสีมา, ชัยภูมิ, บุรีรัมย์ และ จ.สุรินทร์ นอกจากนี้ยังมีการสนับสนุน ATK กระจายไปให้ สสจ.ทั้ง 4 จังหวัดในเขตสุขภาพที่ 9 อย่างทั่วถึง และมีการเตรียมพร้อมห้องปฏิบัติการตรวจยืนยันเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี PCR

จึงอยากขอฝากประชาชนเมื่อไปอยู่ในสถานที่แออัด ซึ่งช่วงนี้จะเป็นช่วงการหาเสียงเลือกตั้ง มีพรรคการเมือง และผู้สมัคร ส.ส.มาเปิดการปราศรัยใหญ่ ปราศรัยย่อย และลงพื้นที่พบปะประชาชน จึงมีการรวมตัวคนจำนวนมาก ขอให้สวมหน้ากากอนามัยเป็นประจำ และล้างมือบ่อยๆ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 และโรคติดต่อทางเดินหายใจอื่นๆ โดยหากรู้สึกมีอาการป่วย หรืออาการน่าสงสัย เช่น เป็นไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ เป็นต้น ให้รีบตรวจ ATK ก่อน หากผล ATK เป็นบวก ก็ให้รีบไปพบแพทย์เพื่อตรวจรักษา และที่สำคัญหากครบกำหนดฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น ก็ให้รีบไปฉีดวัคซีนกระตุ้นภูมิได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน ทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้เร่งเข้ารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ก่อนเข้าฤดูฝนด้วย.

คุณกำลังดู: แพทย์ชี้แนวโน้มโควิด-19 ระบาดเพิ่มใน 2 สัปดาห์ คาดเข้าฤดูฝนจะสูงขึ้นอีก

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด