“พาณิชย์” จับตาปัญหาราคาไข่ หนุนสับปะรด-นม-ทุเรียนใช้เอฟทีเอเพิ่มส่งออก

“พาณิชย์” จับตาปัญหาราคาไข่ หนุนสับปะรด-นม-ทุเรียนใช้เอฟทีเอเพิ่มส่งออก

นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยกรณีที่ร้านค้าปลีกในจังหวัดอุทัยธานีปรับขึ้นราคาขายไข่ไก่แผง (30 ฟอง) ละ 6 บาท โดยไข่ไก่เบอร์ 4 แผงละ 100 บาท เบอร์ 3 แผงละ 110 บาท เบอร์ 2 แผงละ 115 บาท และเบอร์ 1 แผงละ 120 บาท ว่า จากการตรวจสอบ พบว่า ราคาดังกล่าวได้มีการปรับขึ้นมาระยะหนึ่งแล้ว และยังไม่มีการปรับราคาขึ้นจากเดิม โดยเป็นการปรับขึ้นให้สอดคล้องกับราคาที่ผู้เลี้ยงไก่ไข่ 4 สหกรณ์ ได้แก่ สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มน้ำน้อย จำกัด ประกาศขึ้นราคาไข่คละหน้าฟาร์มจากฟองละ 3.20 บาท เป็น 3.40 บาท มาก่อนหน้าในวันที่ 16 มี.ค.66 ตามต้นทุนการเลี้ยงที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ราคาจำหน่ายปลีกไข่ไก่เบอร์ 3 ในตลาด กทม. ล่าสุด เมื่อวันที่ 21 มี.ค.66 อยู่ที่ฟองละ 3.80-4.00 บาท เฉลี่ยทั่วประเทศฟองละ 3.63 บาท สอดคล้องกับโครงสร้างราคาไข่ไก่

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้สถานการณ์การค้าไข่ไก่ซบเซา เพราะเป็นช่วงปิดเทอมการบริโภคลดลง และปริมาณแม่ไก่ยืนกรงยังมีมาก ทำให้ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดจำนวนมาก ขณะเดียวกันได้ขอให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดตรวจสอบสถานการณ์ขายอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้มีการเอาเปรียบผู้บริโภค

ด้านนางสาวบุณิกา แจ่มใส รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมได้ร่วมกับกรมส่งเสริมสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อหารือกลุ่มสหกรณ์ เกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน ผู้ผลิตสินค้าสับปะรด ผลิตภัณฑ์นม และทุเรียน เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (เอฟทีเอ) ขยายส่งออกไปตลาดโลก รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับเอฟทีเอการค้าระหว่างประเทศ กลยุทธ์การทำตลาด พฤติกรรมและแนวโน้มของผู้บริโภครุ่นใหม่ และการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมยกระดับการผลิตสินค้าให้มีคุณภาพและมาตรฐาน โดยพบว่าผู้ประกอบการที่ไปพบหารือนั้น มีศักยภาพที่จะผลิตและส่งออกสินค้าโดยใช้ประโยชน์จากเอฟทีเอได้ ซึ่งเชื่อว่าการใช้เอฟทีเอจะช่วยผู้ประกอบการในการส่งออกสินค้าเกษตรได้มากขึ้น.

คุณกำลังดู: “พาณิชย์” จับตาปัญหาราคาไข่ หนุนสับปะรด-นม-ทุเรียนใช้เอฟทีเอเพิ่มส่งออก

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด