ผบ.พล.ร.5 รวมพลังชาวไทยพุทธชายแดนใต้เปิดวัด ทำบุญให้ผู้สูญเสียใน จชต.

ผบ.พล.ร.5 รวมพลังชาวไทยพุทธชายแดนใต้เปิดวัด ทำบุญให้ผู้สูญเสียใน จชต.

"ผบ.พล.ร.5" รวมพลังชาวไทยพุทธชายแดนใต้ เปิดวัดมุจลินทวาปี อ.หนองจิก ปัตตานี ทำบุญใหญ่ให้ผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ จชต. เพื่อมุ่งสร้างสามัคคีในชุมชน การอยู่ร่วมกันในสังคมพึ่งพาอาศัยกัน ซึ่งเป็นสิ่งคาดหวังพี่น้องไทยพุทธอยากเห็นความสงบสันติสุข


เมื่อวันที่ 29 มี.ค. 66 ที่ จ.ปัตตานี พล.ต.วรเดช เดชรักษา ผบ.พล.5 ผบ.ศูนย์สันติวิธี พร้อมด้วยชาวไทยพุทธจังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของสงขลาร่วมงาน "กราบสมเด็จ ฟังธรรม ทำบุญเดือนห้า รวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้" ที่พระอารามหลวง วัดมุจลินทวาปีวิหาร ต.ตุยง อ.หนองจอก ที่จัดขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับชาวไทยพุทธที่ล่วงลับจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ จชต.ตั้งแต่เหตุการณ์ปล้นปืนที่ อ.เจาะไอร้อง จว.นราธิวาสต้นปี 2547

ตลอดช่วง 19 ปี ของเหตุความรุนแรงจากการก่อการร้ายของขบวนการ BRN มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 7,500 ราย จากข้อมูลของสถานวิจัยความขัดแย้ง ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ร้อยละ 60 ของผู้เสียชีวิตเป็นชาวไทยมุสลิมในพื้นที่ อีกร้อยละ 40 หรือประมาณ 3,500 คนเป็นชาวไทยพุทธจชต.และ 4 อำเภอของสงขลา

พ.อ.ธีร์เพชร เอมพันธ์ ผอ.ร.ร.การเมือง ศูนย์สันติวิธี ได้กราบนิมนต์ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวชิรมังคลาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ ที่ปรึกษามหาเถรสมาคม เป็นประธานสงฆ์ พร้อมด้วย พล.ต.วรเดช ซึ่งได้มาเป็นตัวแทนทำหน้าที่ประธาน หวังสร้างขวัญกำลังใจและรวมพลังพี่น้องชาวพุทธในพื้นที่จชต. ให้เกิดความรักความสามัคคี ดำเนินชีวิตตามหลักศาสนา ตลอดทั้งปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรม และสังคมพหุวัฒนธรรมให้แก่พี่น้องชาวไทยพุทธในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชาติอย่างยั่งยืน

นางธิดา วรรณลักษณ์ ประธานชมรมพุทธรักษา จชต. กล่าวว่า ต้องขอขอบคุณกองทัพภาค 4 และ ศสต.ที่ริเริ่มจัดงานในลักษณะนี้ที่มีขึ้นเป็นครั้งแรก และมีพี่น้องไทยพุทธจากจชต.และ 4 อำเภอสงขลามาร่วมอย่างมากมายอย่างที่ไม่คาดคิด ไม่เคยมีการรวมตัวกันมากมายขนาดนี้มาก่อน

"เป็นความประทับใจอย่างมากที่มีร่วมกันของพี่น้องไทยพุทธที่ต่างคนต่างมา หลังจากได้รับการแจ้งข่าวต่อๆ กันไป เป็นการรวมพลังของคนไทยพุทธต่างนำอาหารสิ่งของมาช่วยกันทำให้งานประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ไม่มีงบประมาณรัฐมาสนับสนุน เราช่วยกันขับเคลื่อนกับน้องๆ ในกองทัพ ต่างมาด้วยจิตใจที่เมตตามีความรักความห่วงใยให้กันและกันมาร่วมทำบุญให้กับผู้สูญเสียในเหตุการณ์ ถือเป็นการรวมพลังครั้งสำคัญของชาวไทยพุทธในพื้นที่" ประธานชมรมพุทธรักษา จชต.กล่าว

นางธิดา ยังกล่าวถึงสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่ว่า ดีขึ้นจากเมื่อก่อนมากพี่น้องพุทธมุสลิมมีความเข้าใจกันมากขึ้น หวาดระแวงกันน้อยลง เมื่อก่อน เขาอยากจะยิงใครก็ยิง อยากจะฆ่าใครก็ฆ่า คนเลี้ยงวัวก็เข้าไปฟันคอได้ ครูอยู่ในโรงเรียนก็เข้าไปยิง พระจำวัดอยู่ในวัดก็ไปฆ่าได้ แต่ปัจจุบันมันค่อยๆ คลี่คลาย มันไม่มีความน่ากลัวเช่นนั้นเกิดขึ้นอีกแล้ว สถานการณ์โดยรวมดีขึ้น เวลาเราขับรถกลับบ้านดึกดื่นไม่ได้มีความหวาดระแวงหวาดกลัวเหมือนเมื่อก่อนแล้ว ความหวาดระแวงที่เคยมีต่อกันระหว่างพี่น้องพุทธกับพี่น้องมุสลิมมันลดลง เหตุการณ์ที่ผ่านมาพี่น้องมุสลิมเหมือนตกอยู่ในระหว่างเขาควายถูกมองด้วยความระแวง ปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปมาก ไม่มีความรู้สึกแบบนั้นแล้ว"

ขณะที่ พล.ต.วรเดช กล่าวว่า งานรวมพลังศรัทธาชาวพุทธชายแดนใต้เป็นการรวมชาวไทยพุทธมาร่วมทำบุญให้กับผู้สูญเสียให้ความอบอุ่นและพลังทางจิตใจต่อพี่น้องไทยพุทธ ที่ได้รับพรและกำลังใจจากเจ้าประคุณสมเด็จ ซึ่งให้ข้อคิดระหว่างที่ท่านเทศน์อบรมไม่ให้กลัว ไม่สะดุ้งหวั่นไหว ไม่หนี สร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนของทุกฝ่ายทุกกลุ่ม ปฏิบัติตามหลักการทางศาสนาทั้งพุทธอิสลามที่สอนให้ทำความดีละทิ้งความชั่ว

"เป็นโอกาสดีที่พี่น้องไทยพุทธมาร่วมทำกิจกรรมร่วมกันต่างอิ่มบุญอิ่มใจ มากันอย่างมากเกินที่คาดไว้ ทางศูนย์ฯ จะขับเคลื่อนงานลักษณะนี้ต่อเนื่อง มุ่งสร้างสามัคคีในชุมชนการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม พึ่งพาอาศัยกัน" พล.ต.วรเดชกล่าว และว่าความคาดหวังของพี่น้องไทยพุทธอยากเห็นความสงบสันติสุขในจชต.โดยเร็ว ซึ่งในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ค่อยๆ คลี่คลายในทางที่ดีขึ้น คนในพื้นที่ต่างรับรู้ได้ถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ในส่วนพี่น้องมุสลิมก็มีความคาดหวังไม่ต่างกัน มีคนกลุ่มน้อยที่ยังก่อเหตุความไม่สงบ

หลังการพูดคุยสันติสุขที่เพิ่งผ่านไปช่วงกลางเดือนก.พ. มีความคาดหวังสันติสุขจะค่อยๆ กลับคืนจชต.จากการพูดคุยกันที่มี พล.อ.ไซนัล อะบีดิน อดีตผบ.ทบ.มาเลเซีย ทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยความสะดวก และอยู่ระหว่างการเตรียมขับเคลื่อนสร้างสันติสุขร่วมกันระหว่างพล.อ.วัลลภ รักเสนาะ หน.คณะพูดคุยฝ่ายไทยและตัวแทนจาก BRN หากทุกอย่างสามารถหาข้อยุติร่วมกันได้ในช่วงสามเดือนจากนี้ ทั้งสองฝ่ายจะร่วมมือกันลดความรุนแรงจากช่วงเดือน ก.ค. 66 - ก.ย. 67 ซึ่งจะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญไปสู่แสงสว่างสันติภาพที่ปลายอุโมงค์ อย่างที่พล.อ.ไซนัล อะบีดิน ตั้งความคาดหวังไว้หลังการพูดคุยสันติสุขครั้งล่าสุด

คุณกำลังดู: ผบ.พล.ร.5 รวมพลังชาวไทยพุทธชายแดนใต้เปิดวัด ทำบุญให้ผู้สูญเสียใน จชต.

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด