ผบ.ทบ. ย้ำตรวจเลือกทหารวันแรกฉลุย ย้ำทีมแพทย์รอบคอบ ดูแล "สาวสอง"

ผบ.ทบ. ย้ำตรวจเลือกทหารวันแรกฉลุย ย้ำทีมแพทย์รอบคอบ ดูแล "สาวสอง"

"ผบ.ทบ." พร้อมแม่ทัพภาค 1-4 ลงพื้นที่ตรวจเลือกทหารวันแรกฉลุย ขณะที่ "กรมแพทย์ทหารบก" ย้ำทีมแพทย์ตรวจคัดกรองคนเป็นทหารรอบคอบ ดูแลเรื่องสภาพอากาศร้อน และจัดสถานที่อำนวยความสะดวกสำหรับ "สาวสอง"


วันที่ 2 เม.ย. 66 พล.ต.หญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษก ทบ. เผยว่า การตรวจเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2566 เริ่มแล้วตั้งแต่วานนี้ ภาพรวมในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่ละพื้นที่ให้ความสำคัญกับการชี้แจงข้อมูลสิทธิสวัสดิการและประโยชน์ของการรับราชการทหาร ให้ผู้เข้ารับการตรวจเลือกและญาติได้รับทราบเพื่อสร้างแรงจูงใจให้สมัครเป็นทหาร

โดยในวันแรก 1 เมษายน 2566 มีผู้ยื่นสมัครเป็นทหารถึง 1,869 นาย นอกจากนี้ พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก แม่ทัพภาคที่ 1-4 ตลอดจนผู้บังคับบัญชาหน่วยทหารหลายพื้นที่ ได้เดินทางไปยังสถานที่ตรวจเลือกทหารเพื่อเยี่ยมชมการปฏิบัติงาน ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และพบปะผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหาร พร้อมพูดคุยกับครอบครัวที่มาให้กำลังใจ เป็นการต้อนรับและสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายการตรวจเลือกทหารและการดูแลทหารกองประจำการให้ประชาชนได้รับทราบด้วย อย่างไรก็ตามด้วยสภาพอากาศในห้วงนี้ค่อนข้างร้อน ประกอบกับบางพื้นที่มีภาวะฝุ่น PM 2.5 กองทัพบกได้กำชับให้หน่วยตรวจเลือกอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ารับการตรวจเลือกฯ รวมไปถึงญาติและครอบครัวที่มาให้กำลังใจอย่างเหมาะสม

สำหรับการตรวจสุขภาพร่างกายในการตรวจเลือกทหาร ซึ่งทางกรมแพทย์ทหารบกได้ส่งคณะกรรมการแพทย์เข้าร่วมปฏิบัติงานกับคณะกรรมการตรวจเลือกในทุกพื้นที่นั้น พล.ท.วุฒิไชย อิศระ เจ้ากรมแพทย์ทหารบก ได้กำชับนโยบายด้านการแพทย์ในการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้เข้ารับการตรวจเลือกทหารในปีนี้ ให้ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลของแพทย์ใหญ่กองทัพภาค โปร่งใส เป็นธรรม ส่วนคณะกรรมการแพทย์ทุกคนย้ำเตือนให้ความสำคัญ ใส่ใจ และมองภาพทุกปัญหาที่จะเกิดขึ้นอย่างรอบคอบ กำชับให้คณะกรรมการแพทย์ทุกคนทำงานภายใต้กรอบของวินัย และกฎระเบียบที่เคร่งครัด ใช้วิชาชีพที่ถูกต้องตามจริยธรรม ร่วมมือปฏิบัติหน้าที่ประกอบการให้ความเห็นทางการแพทย์ในการตรวจคัดเลือกด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ในขณะเดียวกันคณะกรรมการจะประเมินและกำหนดมาตรการป้องกันโรค หรือสภาวะการบาดเจ็บที่อาจเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนการคัดเลือกโดยเฉพาะการบาดเจ็บจากความร้อน สำหรับการออกความเห็นของคณะกรรมการแพทย์ในประเด็นเป็นบุคคลประเภทที่ 3 นั้น ให้ดำเนินการด้วยความรอบคอบตามข้อเท็จจริง และมีการประสานปรึกษาประธานกรรมการในการตัดสินใจ

นอกจากนี้ ผู้ที่มีใบรับรองแพทย์ที่ได้รับจากการตรวจโรคก่อนตรวจเลือกนั้น ให้แจ้ง หรือแสดงต่อคณะกรรมการทันที ซึ่งจะช่วยให้การตรวจร่างกายและแยกประเภทได้รวดเร็วขึ้น ส่วนผู้ที่มีภาวะเพศสภาพไม่ตรงกับเพศกำเนิด หน่วยตรวจเลือกได้จัดเตรียมสถานที่เฉพาะเพื่ออำนวยความสะดวก ทั้งนี้สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ จุดประชาสัมพันธ์ในทุกหน่วยเลือกตรวจเลือกทหาร.

คุณกำลังดู: ผบ.ทบ. ย้ำตรวจเลือกทหารวันแรกฉลุย ย้ำทีมแพทย์รอบคอบ ดูแล "สาวสอง"

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด