"เพื่อชาติ" ชู นโยบาย แก้ฝุ่น PM 2.5 ดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดภาคประชาชน

"เพื่อชาติ" ชู นโยบาย แก้ฝุ่น PM 2.5 ดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดภาคประชาชน

เพื่อชาติ ชู นโยบาย แก้ฝุ่น PM 2.5 ดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดฉบับภาคประชาชน สร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่นควันถึงระดับอันตราย ผ่าน SMS ประกาศพื้นที่ฉุกเฉิน เมื่อค่า AQI เกิน 200

เมื่อวันที่ 27 มี.ค. 66 น.ส.ปวิศรัฐฐ์ ติยะไพรัช หัวหน้าพรรคเพื่อชาติ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์มลภาวะในหลายพื้นที่กำลังอยู่ในวิกฤติ ด้วยปัญหาฝุ่น PM 2.5 ติดอันดับโลก พรรคเพื่อชาติ คำนึงถึงปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน

โดยเรามีนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมในการแก้ไขฝุ่น PM 2.5 ด้วยการสนับสนุน พ.ร.บ.อากาศสะอาด ฉบับภาคประชาชน และนักวิชาการหลากหลายสาขาวิชาชีพ นโยบายสร้างระบบแจ้งเตือนเมื่อค่าฝุ่นควันถึงระดับอันตราย ผ่านระบบ SMS และจะมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน เมื่อค่าฝุ่น AQI เกิน 200 ให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติของพื้นที่ และรัฐต้องแจกหน้ากากที่มีประสิทธิภาพให้แก่ประชาชน ด้านการปกป้องสุขภาพประชาชน เมื่อระดับค่าฝุ่นอยู่ในระดับที่วิกฤติ เรามีนโยบายจัดให้มีห้องปลอดฝุ่น อย่างน้อย 1 ห้องในทุกโรงเรียนและชุมชน เพื่อสุขภาพประชาชน สนับสนุนให้เครื่องกรองฝุ่น ให้มีคุณภาพและราคาถูก ส่วนแง่มุมการแก้ไขสถานการณ์นั้น จะมีการสนับสนุนสวัสดิการและประกันชีวิตให้เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า นโยบายดูแลควบคุมพื้นที่เกษตร ที่จำเป็นต้องเผา กระจายอำนาจให้เป็นการกำหนดร่วมโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ และออกกฎห้ามนำเข้าผลิตผลทางการเกษตร ในพื้นที่ที่มีการเผาจากประเทศเพื่อนบ้าน รวมไปถึงสนับสนุนการเฝ้าระวังและออกกฎเข้มข้นเพื่องดเว้นการเผาป่า ในด้านความยั่งยืนนั้นจะจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ เพื่อทำงานร่วมกันแบบแนวราบ

คุณกำลังดู: "เพื่อชาติ" ชู นโยบาย แก้ฝุ่น PM 2.5 ดัน พ.ร.บ.อากาศสะอาดภาคประชาชน

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด