เพื่อไทย เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง "แพทองธาร-พานทองแท้" นั่งที่ปรึกษา

เพื่อไทย เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง "แพทองธาร-พานทองแท้" นั่งที่ปรึกษา

"เพื่อไทย" เปิดตัวศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง ส.ส. ให้ "โอ๊ค" พานทองแท้-"อิ๊งค์" แพทองธาร นั่งที่ปรึกษา จัดเต็ม วางตัวแกนนำพรรค ดูแลทั่วประเทศ หลังปล่อยกระแสรัฐบาลยุบสภาก่อน 24 ธ.ค. 2565

วันที่ 1 พ.ย. 65 ที่พรรคเพื่อไทย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ด้วย สถานการณ์ทางการเมืองปัจจุบัน วาระของสภาผู้แทนราษฎรเหลือระยะเวลาอีกไม่นาน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของพรรคสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผลสูงสุดที่จะทำให้พรรคได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งในที่สุด พรรคเพื่อไทย จึงจัดตั้ง “ศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พรรคเพื่อไทย” ประกอบด้วยผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้งฯ ได้แก่

ผู้บริหารศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

1. ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ ที่ปรึกษา
2. นายชลน่าน ศรีแก้ว ที่ปรึกษา
3. นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์ ที่ปรึกษา
4. พลตำรวจโทวิโรจน์ เปาอินทร์ ที่ปรึกษา
5. ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ที่ปรึกษา
6. นายพงษ์ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล ที่ปรึกษา
7. นายพานทองแท้ ชินวัตร ที่ปรึกษา
8. นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ที่ปรึกษา
9. นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
10. นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
11. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
12. นายสุทิน คลังแสง รองผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง
13. นายจักรพงษ์ แสงมณี เลขานุการศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง

โดยแบ่งกลุ่มงาน ดังนี้
1. กลุ่มงานนโยบายและข้อมูลการเลือกตั้ง
ผู้รับผิดชอบ

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย
2.นายพรหมินทร์ เลิศสุริย์เดช
3.นายพันศักดิ์ วิญญรัตน์
4.นายนพดล ปัทมะ

2. กลุ่มงานบริหารพื้นที่
ผู้รับผิดชอบ แบ่งเป็นรายภาค ดังนี้
ภาคเหนือ
1.นายสมพงษ์ อมรวิวัฒน์
2.นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์
3.นางสาวกฤษณา สีหลักษณ์
4.นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
1.นายประเสริฐ จันทรรวงทอง
2.นายสุทิน คลังแสง
3.นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร
4.นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
5.นายเกรียง กัลป์ตินันท์
6.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
7.นายพงศกร อรรณนพพร

ภาคกลาง
1.นายสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล
2.ศาสตราจารย์พิเศษชัยเกษม นิติสิริ
3.นายจาตุรนต์ ฉายแสง
4.นายสรวงศ์ เทียนทอง

กรุงเทพมหานคร
1.นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด
2.นายวิชาญ มีนชัยนันท์
3.นายวราวุธ ยันต์เจริญ
4.นายดนุพร ปุณณกันต์

ภาคใต้
1.นายชลน่าน ศรีแก้ว
2. นายวิสุทธิ์ ไชยณรุณ
3.นายจักรพงษ์ แสงมณี
4.นางสาวศรีญาดา ปาลิมาพันธ์

3. กลุ่มงานกฎหมายและป้องกันการทุจริตเลือกตั้ง
ผู้รับผิดชอบ
1.รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์ ศิรินิล
2.นายประยุทธ์ ศิริพานิชย์
3.พลตำรวจตรีสุรสิทธิ์ สังขพงศ์
4.นายกฤช เอื้อวงศ์
5.นายวัฒนา เตียงกูล

4.กลุ่มงานรณรงค์และผลิตสื่อ
ผู้รับผิดชอบ

1.นายภูมิธรรม เวชยชัย
2.นายทรงศักดิ์ เปรมสุข
3.นายเฉลิม แผลงศร

5. กลุ่มงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ผู้รับผิดชอบ
1.นายนพดล ปัทมะ
2.นายพิชัย นริพทะพันธุ์
3.นางสาวธีรรัตน์ สำเร็จวาณิชย์
4.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด
5.นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์
6.นางสาวตรีชฎา ศรีธาดา
7.นางสาวชญาภา สินธุไพร

6. กลุ่มงานปราศรัย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และกรุงเทพมหานคร ผู้รับผิดชอบ
1.ร้อยตำรวจเอกเฉลิม อยู่บำรุง ประธานคณะทำงาน
2.นายสุทิน คลังแสง คณะทำงาน
3.นายอดิศร เพียงเกษ คณะทำงาน
4.นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด เลขานุการคณะทำงาน

ภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ผู้รับผิดชอบ
1. นายจาตุรนต์ ฉายแสง ประธานคณะทำงาน
2. นายสุทิน คลังแสง คณะทำงาน
3. นายเอกพร รักความสุข คณะทำงาน
4. นางสาวลิณธิภรณ์ วริณวัชรโรจน์ เลขานุการคณะทำงาน

คุณกำลังดู: เพื่อไทย เปิดศูนย์ปฏิบัติการเลือกตั้ง "แพทองธาร-พานทองแท้" นั่งที่ปรึกษา

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด