เพื่อไทย ผวา กฎหมายยุบพรรค ดักทาง สัญญาณที่ไม่ปกติ หวั่นถูกกลั่นแกล้ง

เพื่อไทย ผวา กฎหมายยุบพรรค ดักทาง สัญญาณที่ไม่ปกติ หวั่นถูกกลั่นแกล้ง

เพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ดักทาง กรณี กกต.ปรับปรุงกฎหมาย จัดทำกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการยุบพรรคการเมืองให้เร็วขึ้น ชี้ สัญญาณที่ไม่ปกติ อาจเป็นเหตุให้มีการกลั่นแกล้งทางการเมือง ช่วงจะมีการเลือกตั้ง

วันที่ 22 ก.พ. 66 พรรคเพื่อไทย ออกแถลงการณ์ ให้ความเห็นกรณี กกต.ปรับปรุงกฎหมายจัดทำกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการยุบพรรคการเมืองให้เร็วขึ้น ชี้ สัญญาณที่ไม่ปกติ อาจเป็นเหตุให้มีการกลั่นแกล้งทางการเมือง ช่วงจะมีการเลือกตั้ง การกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการยุบพรรคการเมือง

ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ปรับปรุงระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมือง กรณีมีเหตุปรากฏว่าพรรคการเมืองกระทำตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2560 และเป็นเหตุในการยุบพรรค ซึ่งได้มีการกำหนดระยะเวลาในการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานเพื่อเสนอคณะกรรมการการเลือกตั้งและพิจารณายืนยันคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญในกรอบเวลาเบื้องต้น คือ 67 วัน และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้อ้างว่า เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติกำหนดระยะเวลาดำเนินงานในกระบวนการยุติธรรม พ.ศ.2565 ซึ่งได้มีผลใช้บังคับ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2566 นั้น

พรรคเพื่อไทย ขอยืนยันในหลักการว่า พรรคการเมืองถือเป็นสถาบันทางการเมืองที่เป็นของสมาชิกและประชาชน ไม่ควรที่จะมีอำนาจใดที่จะมายุบพรรคการเมือง เว้นเสียแต่พรรคการเมืองนั้นมีการกระทำอันเป็นการล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอย่างชัดแจ้ง และควรแยกแยะการกระทำความผิดส่วนบุคคลออกจากพรรคการเมือง พร้อมทั้งขอตั้งข้อสังเกตว่า การจัดทำกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการดำเนินการยุบพรรคการเมือง และประกาศให้ทราบทั่วกันในช่วงเวลาที่จะมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในระยะอันใกล้นี้ เป็นสัญญาณที่ไม่ปกติ และอาจเป็นเหตุให้มีการกลั่นแกล้ง โดยการร้องให้มีการยุบพรรคการเมืองในเรื่องต่างๆ ทั้งที่เป็นสาระและไม่เป็นสาระ ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลอย่างยิ่งต่อการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองและต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่จะมาใช้สิทธิลงคะแนนเลือกพรรคการเมืองนั้นๆ และไม่เป็นผลดีต่อการเลือกตั้งในภาพรวม

พรรคเพื่อไทย จึงขอเรียกร้องให้คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ตระหนักถึงปัญหา และผลกระทบดังกล่าว และขอให้ใช้อำนาจหน้าที่อย่างเที่ยงธรรม โดยหากมีกรณีการร้องให้มีการยุบพรรคไม่ควรรับเรื่องเล็กๆ น้อยๆ ที่ไม่เป็นสาระ โดยยื่นมาเพื่อหวังผลหรือกลั่นแกล้งทางการเมือง และคณะกรรมการการเลือกตั้งต้องใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษกับคำร้องที่ยื่นมาในระยะเวลาที่มีการเลือกตั้ง เพราะในเวลานี้มีพรรคการเมืองบางพรรคปราศรัยทำนองว่า อย่าไปเลือกพรรคนั้น เปล่าประโยชน์ไม่ได้เป็นรัฐบาล นอกจากนั้นต้องเปิดโอกาสให้พรรคการเมืองนั้นได้ต่อสู้แก้ข้อกล่าวหาโดยมีระยะเวลาอย่างเพียงพอ มิใช่การเร่งรัดเพื่อสรุปความเห็นเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสั่งยุบพรรคการเมือง ซึ่งอาจมีผลโดยตรงต่อการเลือกตั้งดังที่เคยเกิดขึ้นในอดีต และสุดท้ายคณะกรรมการการเลือกตั้งจะต้องดำเนินคดีโดยเด็ดขาดกับผู้ร้องเท็จด้วย

พรรคเพื่อไทย
22 กุมภาพันธ์ 2566

คุณกำลังดู: เพื่อไทย ผวา กฎหมายยุบพรรค ดักทาง สัญญาณที่ไม่ปกติ หวั่นถูกกลั่นแกล้ง

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด