ผลของความเครียดต่อชีวิต และวิธีขจัดความเครียด

ผลของความเครียดต่อชีวิต และวิธีขจัดความเครียด

ความเครียดนั้นมีผลต่อสุขภาพทางกาย ได้แก่ อาการไม่สบายทางกายต่าง ๆ เช่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เป็นปัจจัยกระตุ้นต่อโรคอื่น ๆ เช่น ความผิดปกติของหัวใจ ความดันโลหิตสูง แผลในกระเพาะ อาการท้องผูกท้องเสียบ่อย ๆ การนอน หรือทำให้เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ

ผลต่อสุขภาพจิต นำไปสู่ความวิตกกังวล ซึมเศร้า อารมณ์ไม่มั่นคง เปลี่ยนแปลงง่าย หรือโรคประสาทบางอย่าง

นอกจากนี้ความเครียดส่งผลต่อร่างกายและจิตใจ ย่อมส่งผลไปถึงประสิทธิภาพในการเรียน การทำงาน สัมพันธภาพต่อครอบครัวและบุคคลแวดล้อมอีกด้วย

วิธีจัดการกับความเครียด

เมื่อความเครียดมีผลต่อร่างกายและจิตใจ มาดูกันว่ามีวิธีขจัดความเครียดเบื้องต้นอย่างไรบ้าง

 • หมั่นสังเกตความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ และพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด รู้ทันเวลาตัวเองเครียด
 • หาเวลาว่างให้กับตนเอง ลดการเบียดเบียนตัวเอง เปิดโอกาสให้มีเวลาเพื่อตัวเอง
 • ดูแลตนเอง ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีที่คุ้นเคย เช่น การผ่อนคลายกล้ามเนื้อ การฝึกการหายใจ การทำสมาธิ
 • จัดการสิ่งแวดล้อมรอบตัวทั้งที่บ้านและที่ทำงานที่พึงประสงค์ เพื่อลดสิ่งกระตุ้น
 • นึกถึงกิจกรรมที่ให้ความสุขและลงมือทำ เช่น ออกกำลังกาย เล่นกีฬา ท่องเที่ยว สังสรรค์กับเพื่อน
 • ปรึกษาผู้อื่นที่วางใจได้ ให้ระบายความทุกข์ในใจ มีคนร่วมรับรู้และได้รับความเห็นอกเห็นใจ
 • ทำประโยชน์แก่ผู้อื่นและสังคม เช่น กิจกรรมจิตอาสา หรือลงเรียนสิ่งใหม่ ๆ ต่าง ๆ เพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความรู้สึกมีคุณค่า

ความเครียดนั้น มีสาเหตุทั้งจากความคิดของตนเอง และจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง โดยสามารถแบ่งได้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

 1. ความกดดันจากสิ่งแวดล้อมทั่วไป เช่น มลภาวะ เสียงดังเกินไป อากาศที่ร้อนจัด สถานที่ที่วุ่นวายสับสนอยู่ท่ามกลางความรุนแรงหรือสถานที่ที่ไม่ปลอดภัย
 2. ความขาดจากสภาพเศรษฐกิจที่ไม่น่าพอใจ เช่น รายได้น้อยกว่ารายจ่าย กดดัน
 3. ความสัมพันธ์กับคนอื่น ๆ ที่ไม่ราบรื่น ขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้ง หรือถูกเอาเปรียบ
 4. ความรู้สึกตนเองต่ำต้อย มองโลกอย่างเปรียบเทียบ ต้องพยายามพิสูจน์คุณค่า
 5. ไม่มีทางเลือกที่ลงตัวในชีวิต เช่น ต้องรับผิดชอบเรื่องที่ไม่ได้อยากทำ ทำไปก็ไม่มีความสุข ไม่ทำก็ผิด
 6. มีปัญหาสุขภาพรุมเร้า มีโรคเรื้อรัง สร้างความทรมานและจำกัดการใช้ชีวิต

เมื่อได้ข้อมูลว่าความเครียดส่งผลต่อสุขภาพและร่างกายอย่างไร การขจัดความเครียดให้น้อยลงตามวิธีด้านบนน่าจะช่วยให้คุณมีชีวิตที่มีความสุขขึ้น และ จะทำให้มีสติรับมือกับสถานการณ์รอบด้านได้ดีขึ้นกว่าเดิม

คุณกำลังดู: ผลของความเครียดต่อชีวิต และวิธีขจัดความเครียด

หมวดหมู่: วัยรุ่น

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด