ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/2/66 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/2/66 ตรวจผลสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ชุดเกษตรมั่นคั่ง และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลาก ธกส 16/2/2566

ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/2/66 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/2/66 ตรวจสลาก ธ.ก.ส. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เปิดให้ตรวจสลากออมทรัพย์ งวดประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

ผลการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ครั้งที่ 36 สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ครั้งที่ 30 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ครั้งที่ 18 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ครั้งที่ 8 สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. ครั้งที่ ด3 และสลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืนครั้งที่ 42 ประจำวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 20,000,000 บาท

ชุดเกษตรมั่นคง 3 RC 2 9 5 1 7 5 9

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 10,000,000 บาท

สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 งV 2 9 5 1 7 5 9
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชX 2 9 5 1 7 5 9
สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 ณM 2 9 5 1 7 5 9

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 5,000,000 บาท

สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. 1T 2 9 5 1 7 5 9

รางวัลที่ 1 ต่างหมวด สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 100,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 20,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 3,000 บาท

2 9 5 1 7 5 9

รางวัลที่ 2 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 80,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 7,000 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 5,000 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 2,000 บาท

5598695 9659836 9758509

เลขท้าย 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 200 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 30 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 10 บาท

701 957

เลขท้าย 4 ตัว ชุดเกษตรมั่งคง 3 รางวัลละ 300 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 รางวัลละ 75 บาท ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 50 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 25 บาท สลากออมทรัพย์เกษตรยั่งยืน รางวัลละ 20 บาท

0 3 0 1

รางวัลที่ 3 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 12,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 รางวัลละ 3,000 บาท และชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 2,500 บาท สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 1,000 บาท

0362204 2689385 4038263 6663318 9869718
0785645 3176689 6382353 9726312 9962417

รางวัลที่ 4 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 9,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 1,000 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 400 บาท

1095007 1860711 1865898 2518959
2603803 3874468 5384845 7833769
3025058 4257189 5898460 9179040
3428821 4608701 6344234 9188409
3629520 5107045 7704459 9485850

รางวัลที่ 5 ชุดเกษตรมั่นคง 3 รางวัลละ 5,000 บาท สลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุดเกษตรมั่งคั่ง 5 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 6 ชุดเกษตรมั่งคั่ง 7 รางวัลละ 500 บาท และสลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 300 บาท

0118478 1225879 2332875 3714990
0301230 1262138 2359985 3824721
0347761 1262528 2751180 3836181
0425457 1493432 2819816 3846932
0440523 1621492 2823915 3981854
0596182 1670205 2927500 4075812
0645573 1838997 3056955 4115396
0684453 1856344 3220219 4261067
0726728 1858192 3338602 4413033
0848129 2089832 3448312 4795459
1222950 2195898 3529192 4931233
5207504 6448713 7618051 8639574
5214387 6504256 7717430 8780739
5226239 6606412 7753078 8791027
5461725 6674908 7830194 8892277
5478146 6746359 7870917 8946389
5557507 6772669 8184491 9179699
5615700 6884110 8193479 9249818
5648805 7091424 8237785 9507743
5928527 7116938 8261755 9605806
5997404 7301628 8263644 9627851
6115691 7347102 8294036 9750690
6188490 7476644 8312606 9751615
6298805 7485533 8425956 9826949
6408458 7606550 8632377 9912429

เลขท้าย 3 ตัว สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. สลากดิจิทัล ธ.ก.ส. รางวัลละ 10 บาท

5 7 1

คุณกำลังดู: ผลสลาก ธ.ก.ส. 16/2/66 ตรวจสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. งวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด