พล.อ.ประวิตรยังลุยงานบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ

พล.อ.ประวิตรยังลุยงานบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ

"รองนายกฯ ประวิตร" เดินหน้างานรัฐบาลประชุมบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ หวังเชื่อมฐานข้อมูลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ประชาชนเข้าถึงโอกาส ได้รับการช่วยเหลืออย่างเท่าเทียม


เมื่อวันที่ 24 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด โดยมีการพิจารณาและรับทราบเกี่ยวกับการดำเนินการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ ปัญหาและอุปสรรค

พล.อ.ประวิตร กล่าวว่า ให้ความสำคัญกับสวัสดิการของรัฐ เพื่อให้ประชาชนที่มีความจำเป็นสามารถเข้าถึงโอกาสและได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอย่างเท่าเทียมกัน เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยคนพิการและบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ การบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเป็นส่วนหนึ่งของการแก้ไขปัญหาความยากจน ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมตามนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาค การประชุมวันนี้ติดตามความคืบหน้าการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการของรัฐทั้งหมดและการพัฒนาระบบให้ประชาชนสามารถยื่นขอรับสิทธิสวัสดิการของรัฐได้อย่างง่ายดาย สะดวก รวดเร็ว

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการครั้งนี้ มีมติสำคัญในการเชื่อมโยงฐานข้อมูลสวัสดิการของรัฐในระยะต่อไป เพื่อให้ฐานข้อมูลสวัสดิการของรัฐเป็นระบบเดียวกัน ครอบคลุมประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย ขอขอบคุณทุกหน่วยงานร่วมกันดำเนินการบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐให้เป็นฐานข้อมูลเดียวกันเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนต่อไป ขอให้หน่วยงานที่ได้รับมอบหมายตามมติคณะกรรมการเร่งรัดดำเนินการให้แล้วเสร็จและรายงานผลให้ทราบเป็นระยะๆ ต่อไป

คุณกำลังดู: พล.อ.ประวิตรยังลุยงานบูรณาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านสวัสดิการของรัฐ

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด