โพล ชี้ "ลุงตู่" มาที่ 1 บุคคลที่ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เลือกเป็นนายกฯ

โพล ชี้ "ลุงตู่" มาที่ 1 บุคคลที่ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เลือกเป็นนายกฯ

นิด้าโพล ชี้ บุคคลที่คน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ "ลุงตู่" พล.อ.ประยุทธ์ มาอันดับ 1 รองลงมา "วันมูหะมัดนอร์ มะทา" อันดับ 3 "แพทองธาร"

วันที่ 26 ก.พ. ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจของประชาชน เรื่อง “คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกพรรคไหน” ทำการสำรวจระหว่างวันที่ 10-20 กุมภาพันธ์ 2566 จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งในจังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส กระจายทุกระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ รวมทั้งสิ้น จำนวน 1,100 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับคนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เลือกพรรคไหน"

จากการสำรวจเมื่อถามถึงบุคคลที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 19.82 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) เพราะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า จะได้บริหารประเทศอย่างต่อเนื่อง และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 2 ร้อยละ 17.55 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) เพราะมีประสบการณ์ในการทำงาน เป็นคนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่อง อันดับ 3 ร้อยละ 16.73 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) เพราะต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ ชื่นชอบพรรคเพื่อไทย นโยบายของพรรคที่ผ่านมาสามารถทำได้จริง และชื่นชอบผลงานในอดีตของตระกูลชินวัตร อันดับ 4 ร้อยละ 10.45 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ อันดับ 5 ร้อยละ 9.82 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) เพราะเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความรู้ ความสามารถ กล้าคิด กล้าทำ ชื่นชอบแนวคิดและวิธีการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคก้าวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 5.91 ระบุว่าเป็น นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (พรรคประชาธิปัตย์) เพราะสนับสนุนพรรคประชาธิปัตย์ ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และชื่นชอบวิธีการทำงาน

อันดับ 7 ร้อยละ 4.18 ระบุว่าเป็น พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส (พรรคเสรีรวมไทย) เพราะเป็นคนตรงไปตรงมา พูดจริง ทำจริง มีความซื่อสัตย์สุจริต ชื่นชอบรูปแบบการทำงาน และชื่นชอบนโยบายของพรรคเสรีรวมไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.64 ระบุว่าเป็น คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) เพราะมีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ ชื่นชอบนโยบายของพรรคไทยสร้างไทย และต้องการเปิดโอกาสให้ผู้หญิงเข้ามาบริหารประเทศ อันดับ 9 ร้อยละ 2.91 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายของพรรคภูมิใจไทย และชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา อันดับ 10 ร้อยละ 2.27 ระบุว่าเป็น นายกรณ์ จาติกวณิช (พรรคชาติพัฒนากล้า) เพราะเป็นคนมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ในการบริหารประเทศ เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจ และชื่นชอบนโยบายของพรรคชาติพัฒนากล้า อันดับ 11 ร้อยละ 2.00 ระบุว่าเป็น พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ (พรรคพลังประชารัฐ) เพราะเป็นคนน่าเชื่อถือ ทำให้บ้านเมืองเกิดความสงบ ขณะที่บางส่วนระบุว่า สนับสนุนพรรคพลังประชารัฐ อันดับ 12 ร้อยละ 1.36 ระบุว่าเป็น นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว (พรรคเพื่อไทย) เพราะชื่นชอบนโยบายของพรรคเพื่อไทย ชื่นชอบผลงานที่ผ่านมา และเป็นคนพูดจริงทำจริง และร้อยละ 3.36 ระบุอื่นๆ ได้แก่ น.ส.กัญจนา ศิลปอาชา (พรรคชาติไทยพัฒนา) นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ (พรรคพลังประชารัฐ) นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม (พรรคไทยภักดี) ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ (พรรคสร้างอนาคตไทย) นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ (พรรคไทยศรีวิไลย์) นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ นายเทวัญ ลิปตพัลลภ (พรรคชาติพัฒนากล้า) นายเศรษฐา ทวีสิน และไม่ตอบ/ไม่สนใจ

เมื่อพิจารณาบุคคลที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรี 5 อันดับแรก จำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า

จังหวัดปัตตานี อันดับ 1 ร้อยละ 45 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 2 ร้อยละ 18.20 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 3 ร้อยละ 15.71 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 8.73 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล) และอันดับ 5 ร้อยละ 7.23 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้

จังหวัดยะลา อันดับ 1 ร้อยละ 19.38 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 2 ร้อยละ 18.69 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 3 ร้อยละ 16.26 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 12.46 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 11.42 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)

จังหวัดนราธิวาส อันดับ 1 ร้อยละ 18.54 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 2 ร้อยละ 18.05 ระบุว่าเป็น น.ส.แพทองธาร ชินวัตร (พรรคเพื่อไทย) อันดับ 3 ร้อยละ 16.10 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) อันดับ 4 ร้อยละ 12.20 ระบุว่า ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้ และอันดับ 5 ร้อยละ 9.76 ระบุว่าเป็น นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ (พรรคก้าวไกล)

สำหรับพรรคการเมืองที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 22.64 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 19.64 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 15.27 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 12.91 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 5 ร้อยละ 10.73 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 4.91 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 3.82 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 8 ร้อยละ 3.18 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 9 ร้อยละ 2.36 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.45 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และพรรคไทยสร้างไทย ในสัดส่วนที่เท่ากัน และร้อยละ 1.64 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยภักดี พรรคเศรษฐกิจใหม่ พรรคกล้า พรรคไทยศรีวิไลย์ พรรครวมพลัง และพรรคสร้างอนาคตไทย

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบแบ่งเขต 5 อันดับแรก จำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า

จังหวัดปัตตานี อันดับ 1 ร้อยละ 27.68 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 17.46 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 3 ร้อยละ 16.71 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 4 ร้อยละ 14.46 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.23 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

จังหวัดยะลา อันดับ 1 ร้อยละ 20.07 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 18.69 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 17.30 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 13.84 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล และอันดับ 5 ร้อยละ 11.76 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดนราธิวาส อันดับ 1 ร้อยละ 22.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 20.49 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 12.20 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 11.71 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 10.98 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

ด้านพรรคการเมืองที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 20.64 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 19.91 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 14.73 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 13.55 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 5 ร้อยละ 10.73 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล อันดับ 6 ร้อยละ 4.91 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ อันดับ 7 ร้อยละ 4.73 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ อันดับ 8 ร้อยละ 4.36 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 9 ร้อยละ 2.36 ระบุว่าเป็น พรรคเสรีรวมไทย อันดับ 10 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคไทยสร้างไทย อันดับ 11 ร้อยละ 1.36 ระบุว่าเป็น พรรคชาติพัฒนากล้า และร้อยละ 1.17 ระบุอื่นๆ ได้แก่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคไทยภักดี พรรคเพื่อชาติ พรรคไทยศรีวิไลย์ และพรรคเศรษฐกิจใหม่

เมื่อพิจารณาพรรคการเมืองที่คนสามจังหวัดชายแดนภาคใต้มีแนวโน้มจะเลือกให้เป็น ส.ส.แบบบัญชี 5 อันดับแรก จำแนกเป็นรายจังหวัด พบว่า

จังหวัดปัตตานี อันดับ 1 ร้อยละ 23.19 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 2 ร้อยละ 19.20 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 3 ร้อยละ 16.71 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 14.71 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ และอันดับ 5 ร้อยละ 8.98 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล

จังหวัดยะลา อันดับ 1 ร้อยละ 20.76 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 18.69 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 16.61 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 4 ร้อยละ 13.49 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล และอันดับ 5 ร้อยละ 13.15 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ

จังหวัดนราธิวาส อันดับ 1 ร้อยละ 21.95 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 2 ร้อยละ 17.56 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 3 ร้อยละ 12.68 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ อันดับ 4 ร้อยละ 11.46 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ และอันดับ 5 ร้อยละ 10.49 ระบุว่าเป็น พรรคก้าวไกล.

คุณกำลังดู: โพล ชี้ "ลุงตู่" มาที่ 1 บุคคลที่ประชาชน 3 จังหวัดชายแดนใต้ เลือกเป็นนายกฯ

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด