พปชร.รวมพลพลังหญิง หนุนความเท่าเทียมทางเพศทุกช่วงวัย ในวันสตรีสากล

"นฤมล" รวมสมาชิกหญิงของพรรค ชู "พลังประชารัฐ เพิ่มพลังสตรีไทย" เนื่องในวันสตรีสากล หนุน เพิ่มพื้นที่และโอกาสการทำงานของผู้หญิง ความเท่าเทียมทางเพศทุกช่วงวัย

พปชร.รวมพลพลังหญิง หนุนความเท่าเทียมทางเพศทุกช่วงวัย ในวันสตรีสากล

“นฤมล” รวมสมาชิกหญิงของพรรค ชู “พลังประชารัฐ เพิ่มพลังสตรีไทย” เนื่องในวันสตรีสากล หนุน เพิ่มพื้นที่และโอกาสการทำงานของผู้หญิง ความเท่าเทียมทางเพศทุกช่วงวัย

วันที่ 8 มีนาคม 2566 นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ เหรัญญิกพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันสตรีสากล 8 มีนาคม พรรคพลังประชารัฐ ได้ให้ความสำคัญในการลดช่องว่างและความเหลื่อมล้ำทางสังคมให้กับกลุ่มสตรีและเยาวชน ได้รับสิทธิเท่าเทียมกันในทุกมิติ เท่ากับเพศชาย ที่นำมาสู่การระดมความคิดเห็นของกลุ่มสตรีพรรคพลังประชารัฐ ในกลุ่ม “พลังประชารัฐ เพิ่มพลังสตรีไทย” โดยมี นางฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ ที่ปรึกษาด้านสิทธิสตรี และว่าที่ผู้สมัคร พปชร. ประกอบด้วย น.ส.ชญาภา ปรีภาพาก นางนฤมล รัตนาภิบาล นายกานต์ กิตติอำพน น.ส.ณิรินทร์ เงินยวง นายศันสนะ สุริยะโยธิน นายสุวัฒน์ ม่วงศิริ นายระพีพัฒน์ สุเมธโชติเมธา น.ส.บุณณดา สุปิยพันธุ์ และ ภญ.สุชาดา เวสารัชตระกูล มาร่วมระดมความคิดเห็นครั้งนี้ เพื่อรวบรวมข้อมูลพิจารณาข้อเสนอของเครือข่ายองค์กรสตรี

“การเพิ่มพื้นที่และโอกาสการทำงานของผู้หญิง ความเท่าเทียมทางเพศทุกช่วงวัย ทุกสาขาอาชีพ และทุกศาสนา รวมถึงสิทธิและสวัสดิการที่ผู้หญิงควรจะได้รับ มีความสำคัญต่อเป้าหมายการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่ง พปชร.เรามีคนรุ่นใหม่และผู้มีประสบการณ์ ที่หลอมรวมเป็นหนึ่งเดียว แสวงหาแนวทางในการดูแลคนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย พปชร.เปิดกว้างรับความคิดเห็นจากทุกฝ่าย สู่การผลักดันนโยบายด้านสตรีให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเท่าเทียม” นางนฤมล กล่าว

ทั้งนี้ นอกเหนือจากข้อเสนอของเครือข่ายองค์กรสตรี กลุ่ม “พลังประชารัฐ เพิ่มพลังหญิงไทย” ได้มีการนำเสนอแนวทางเพิ่มเติมให้ครอบคลุมการดูแลสตรีและเยาวชนให้มากยิ่งขึ้น อาทิ การจัดสวัสดิการเพื่อการดูแลคุณภาพชีวิตแม่เลี้ยงเดี่ยว และยกระดับศูนย์รับเลี้ยงเด็กเล็กก่อนวัยเรียนในชุมชน เป็นต้น

นอกจากนี้ น.ส.ชญาภา เสนอให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาความรุนแรงทุกรูปแบบทุกพื้นที่ น.ส.ณิรินทร์ เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์สุขภาพจิตในชุมชนเพื่อคนทุกช่วงวัย ภญ.สุชาดา เสนอให้มีแนวทางเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสิทธิการรักษา และป้องกันโรคมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านม

ซึ่งข้อเสนอดังกล่าว เกิดขึ้นจากการเก็บข้อมูลของว่าที่ผู้สมัคร พปชร.ที่ได้ลงพื้นที่จริง และพบปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ดังนั้นจำเป็นต้องเร่งการแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วน เพื่อให้สอดรับกับบริบทการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจและสังคม ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว.

คุณกำลังดู: พปชร.รวมพลพลังหญิง หนุนความเท่าเทียมทางเพศทุกช่วงวัย ในวันสตรีสากล

หมวดหมู่: การเมือง

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด