พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติ มหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติ มหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติ เจ้าฟ้านักอนุรักษ์ สืบสานพระราชปณิธานอนุรักษ์ทรัพยากรไทย ในงานมหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ 1–3 เม.ย.นี้ พร้อมพบกิจกรรมที่หลากหลาย และความรู้มากมาย

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 1 เม.ย. 66 พล.อ.อ.เสนาะ พรรณพิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรม "ทรัพย์ดิน สินน้ำ" การจัดงานในครั้งนี้เพื่อร่วมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ด้านการอนุรักษ์พันธุกรรม พบกับนิทรรศการเทิดพระเกียรติฯ “ทรัพย์ดินสินน้ำ” นิทรรศการ "คลังอาหาร สร้างชีวิต" พร้อมด้วยหลักสูตรการอบรมวิชา ของแผ่นดินและอบรมเชิงปฏิบัติการ อิ่ม อร่อย ชม ช้อป สินค้าเกษตรอินทรีย์จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือจากทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 1–3 เมษายน 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ พื้นที่จัดงานตลาดเศรษฐกิจพอเพียง พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี และทาง Online ผ่านทาง Facebook พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พล.อ.อ.เสนาะ เปิดเผยว่า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันที่ 2 เม.ย. 66 เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกแก่ประชาชน และเยาวชนให้รักและหวงแหนในทรัพยากรไทย ดังพระราชกระแสรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” และในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ยังคงมุ่งมั่นในการสืบสานพระราชปณิธาน เพื่อปกปักรักษาดิน น้ำ ป่า พันธุกรรมและทรัพยากรไทย รวมทั้งการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล่าได้ “รู้คุณค่า รู้ใช้ประโยชน์” ทรัพยากรไทย และร่วมกันรักษาไว้สืบไป โดยความร่วมมือของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในทุกภูมิภาคของประเทศไทย”

ด้านนางสาวสำเภาว์ งามเชย รองผู้อำนวยการ (ฝ่ายพัฒนา) กล่าวเพิ่มเติมถึงกิจกรรมในงานว่า ภายในงานมีการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย อาทิ นิทรรศการ "ทรัพย์ดิน สินน้ำ" นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ภูมิปัญญาการรักษาพันธุกรรมตามนิเวศ และนิทรรศการ "คลังอาหาร สร้างชีวิต" จากเครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรฯ ประกอบด้วยฐานการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ คลังลับใต้ดินปลูกกินทั่วไทย แมลงโปรตีนแห่งอนาคต ฟัก แฟง แตงพื้นบ้าน วิถีข้าววิถีคน สมุนไพรรอบบ้านสร้างภูมิคุ้มกัน พืชพรรณอาหารตา พืชพรรณไม้ปรุงรส ไม้ผลคนพอเพียง และพันธุกรรมไทยไล่แมลง การอบรมวิชาของแผ่นดิน และอบรมเชิงปฏิบัติการจากวิทยากรผู้ผ่านการปฏิบัติจริงที่มีองค์ความรู้เชิงประจักษ์ กว่า 20 หลักสูตร ทั้งในรูปแบบ Onsite และ Online กิจกรรมตลาดเศรษฐกิจพอเพียง จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น ของกินปลอดภัย ของใช้คุณภาพ จากร้านค้าเครือข่ายและภาคีความร่วมมือ ทั่วภูมิภาค เพื่อให้ประชาชนชาวไทยได้เรียนรู้ถึงความหลากหลายของพันธุกรรม ได้ตระหนักรู้ถึงคุณค่า และความสำคัญของทรัพยากรไทย และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกแก่เยาวชนไทย ให้รักและหวงแหน ในทรัพยากรไทย

นอกจากนี้ภายในงานยังจัดกิจกรรมต้อนรับปีใหม่ไทยร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป เพื่อความเป็นสิริมงคล สืบสานประเพณีไทยให้ร่มเย็นตลอดปี พร้อมเปิดให้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ในอาคารแบบจัดเต็มทั้งลดทั้งแถม ไม่ว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์ในหลวง รักเรา พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม นิทรรศการขุมทรัพย์แห่งแผ่นดิน สนุกทะลุจอ สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในโรงภาพยนตร์แอนิเมชัน 7 มิติ "The Magic Box" ทั้งมีการแจกพันธุกรรม อาทิ พริกไทย โคคลาน ตะไคร้หอม เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน ให้ประชาชนผู้มาร่วมงาน เพื่อเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมอนุรักษ์พันธุกรรม

ขอเชิญชวนเด็ก เยาวชน และประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากร ปกปัก รักษา ดิน น้ำ ป่า ซึ่งเป็นทรัพย์สินของประเทศชาติให้คงอยู่เป็นประโยชน์แก่คนไทยสืบไปในอนาคต ภายในงานมหกรรม "ทรัพย์ดิน สินน้ำ" ระหว่างวันที่ 1–3 เม.ย. 66 ตั้งแต่เวลา 08.00–17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดปทุมธานี สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-529-2212-13, 087-359-7171 หรือ 094-649-2333 คลิกดูรายละเอียดได้ที่ www.wisdomking.or.th

คุณกำลังดู: พิพิธภัณฑ์การเกษตรฯ เปิดงานเทิดพระเกียรติ มหกรรมทรัพย์ดิน สินน้ำ

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด