พร้อมเดินทาง สถานทูต “จีน” เปิดให้ขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวแล้ว

ประเทศจีน ปิดประเทศไปเกือบ 3 ปี จากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ปัจจุบันทางสถานทูตจีน ประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้ว ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้

พร้อมเดินทาง สถานทูต “จีน” เปิดให้ขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวแล้ว

ประเทศจีน ปิดประเทศไปเกือบ 3 ปี จากวิกฤติโรคระบาดโควิด-19ปัจจุบันทางสถานทูตจีนมีประกาศออกมาอย่างเป็นทางการแล้วว่า ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นต้นไปสามารถขอวีซ่าเพื่อเดินทางท่องเที่ยวได้(วีซ่าประเภท L)

ด้วยสถานการณ์โรคระบาดอย่างโควิด-19 ทำให้ประเทศจีนนั้นยังไม่เปิดรับนักท่องเที่ยวให้เดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างเป็นทางการ วีซ่าส่วนใหญ่ที่ใช้เดินทางเป็นวีซ่าของการทำธุรกิจ การทำงาน การศึกษา การเยี่ยมครอบครัว เท่านั้น เชื่อว่า ประเทศจีน เป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางที่นักเดินทางต่างสนใจ เดินทางท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก

ถือได้ว่าอดทนรอกันมาอย่างยาวนานสำหรับนักท่องเที่ยว และเป็นอีกหนึ่งนิมิตหมายที่ดีของนักเดินทางที่ต้องการเดินทางไป ‘ประเทศจีน’

เพราะในวันที่ 15 มีนาคม 2566 ทางสถานทูตจีนมีประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าจะมีการเปิดให้นักท่องเที่ยวในนานาประเทศสามารถขอวีซ่าเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศจีนได้แล้ว

เอกสารสำคัญในการยื่นขอวีซ่าเดินทางเข้าประเทศจีน

  • เอกสารการจองตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ
  • เอกสารการจองโรงแรม และที่พัก

กรณียื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวแบบกลุ่ม

  • หนังสือเชิญสำหรับวีซ่าแบบกลุ่ม (Invitation letter for Tourist Group)
    ที่ออกโดย บริษัท หรือ หน่วยงานการท่องเที่ยวในประเทศจีนที่ได้รับอนุญาตเป็นที่เรียบร้อย

ขั้นตอน และระยะเวลาในการดำเนินการ

ผู้ที่ต้องการขอวีซ่า กรุณากรอกแบบฟอร์มวีซ่า สามารถยื่นคำร้องและนัดหมายวัน และเวลาได้ที่นี่

เอกสารสำคัญ ที่ใช้ยื่นที่ศูนย์บริการขอวีซ่า (กรุงเทพฯ) ตามเวลานัดหมายที่กำหนด ประกอบด้วย

  • ใบยืนยันการนัดหมาย
  • แบบฟอร์มการขอวีซ่า
  • หนังสือเดินทาง
  • เอกสารประกอบคำร้องการยืนขอวีซ่าทั้งหมด

อ้างอิงข้อมูลจาก : สถานทูตจีน

คุณกำลังดู: พร้อมเดินทาง สถานทูต “จีน” เปิดให้ขอวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวแล้ว

หมวดหมู่: เที่ยว-กิน

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด