พรานนก-พุทธมณฑลสาย 3 งานล่าช้า ไม่เสร็จตามสัญญา กทม.ปรับแผนเร่งรัดงาน

พรานนก-พุทธมณฑลสาย 3 งานล่าช้า ไม่เสร็จตามสัญญา กทม.ปรับแผนเร่งรัดงาน

นายธวัชชัย นภาศักดิ์ศรี ผู้อำนวยการสำนักการโยธา (สนย.) กทม. กล่าวกรณีมีการตั้งข้อสังเกตโครงการก่อสร้างถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 3 ไม่แล้วเสร็จตามสัญญาว่า โครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 เริ่มต้นงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 20 มี.ค.64 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 9 มี.ค.66 โดยสาเหตุความล่าช้า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ทำให้ขาดแคลนแรงงานในช่วงตั้งแต่วันเริ่มต้นสัญญาโครงการฯ จนถึงวันที่มีคำสั่งยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน วันที่ 30 มิ.ย.65 ประกอบกับผู้รับจ้างได้รับผลกระทบจากสภาพแวดล้อมฝนตกหนักในฤดูฝนของปี พ.ศ.2564-2565 และไม่สามารถระบายน้ำออกไปยังคลองบางเชือกหนังที่อยู่ใกล้กับแนวถนนพุทธมณฑลสาย 2 เชื่อมกับถนนพุทธมณฑลสาย 3 ได้ ซึ่งปัญหาการระบายน้ำเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ไม่สามารถเร่งรัดงานชั้นทางในบางพื้นที่ได้ตามแผนงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างได้รับสิทธิช่วยเหลือจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กรมบัญชีกลางกำหนด

นายธวัชชัยกล่าวว่า อย่างไรก็ตาม สนย.ได้วางแผนเร่งรัดโครงการต่อเชื่อมถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 ดังนี้ 1.สะพานยกระดับพุทธมณฑลสาย 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน ธ.ค.66 2.สะพานต่างระดับที่เป็นทางร่วม-ทางแยกไปยังถนนต่อเชื่อมพุทธมณฑลสาย 2 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน มี.ค.67 และ 3.ถนนต่อเชื่อมระหว่างถนนพุทธมณฑลสาย 2 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 3 กำหนดแล้วเสร็จภายในเดือน เม.ย.67.

คุณกำลังดู: พรานนก-พุทธมณฑลสาย 3 งานล่าช้า ไม่เสร็จตามสัญญา กทม.ปรับแผนเร่งรัดงาน

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด