พรรคการเมืองลั่นต้านบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย “อนุทิน” จี้ผุดกฎกระทรวงห้ามนำเข้า-ขาย

พรรคการเมืองลั่นต้านบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย “อนุทิน” จี้ผุดกฎกระทรวงห้ามนำเข้า-ขาย

เมื่อวันที่ 23 ก.พ. ที่อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยฯ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวเปิดการประชุมวิชาการมหกรรมฟ้าใส ครั้งที่ 13 ว่า บุหรี่ไฟฟ้าแม้มีกฎหมายห้ามนำเข้าและจำหน่าย แต่ยังสูบแพร่หลาย ทั้งวัยทำงาน ที่น่าห่วงกลุ่มเด็กเยาวชนถูกโฆษณาชวนเชื่อที่ไม่จริง ระบุไม่ก่อมะเร็ง ไม่มีสารก่อให้เจ็บป่วย ทำให้เข้าถึงง่าย ทั้งที่องค์การอนามัยโลกก็ยืนยันบุหรี่ไฟฟ้าก่ออันตรายต่อสุขภาพ ข้อมูลการสำรวจพบคนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไป สูบบุหรี่ไฟฟ้าเกือบ 80,000 คน ในจำนวนนี้มากกว่าครึ่งเป็นเยาวชนอายุ 15-24 ปี

ขณะนี้มีความพยายามผลักดัน ให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย แม้แต่ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ก็มีคนพยายามผลักดัน ยืนยันคนทั้งกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ไม่ยอม อีกทั้ง สธ.พร้อมร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนขับเคลื่อนให้คนไทยตระหนักถึงพิษภัยของบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าให้มากยิ่งขึ้น ขณะนี้ได้เร่งผลักดันร่างกฎกระทรวงให้ครอบคลุมรายละเอียดทั้งห้ามจำหน่าย จ่าย แจก ห้ามนำเข้า ห้ามใช้ ได้ส่งเรื่องไปยังสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีแล้ว จะเร่งนำเข้า ครม.พิจารณาใน 2 สัปดาห์ นอกจากนี้ ในฐานะที่ตนเป็นประธานบอร์ดสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) พร้อมผลักดันตามข้อเรียกร้องแพทยสภา ในการบรรจุยาเลิกบุหรี่ให้ครอบคลุมในระบบหลักประกันสุขภาพ

เวทีเสวนา “นโยบายพรรคการเมืองกับสุขภาพของประชาชน ให้พ้นพิษภัยนิโคตินจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” ทพ.อุดมศักดิ์ ศรีสุทิวา รองเลขาธิการพรรคชาติไทยพัฒนา กล่าวว่า พรรคมีนโยบายลดละเลิกไม่ให้เยาวชนเข้าสู่วงการบุหรี่ มีมาตรการทั้งสร้างครอบครัวอบอุ่น สร้างศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศ ให้โรงเรียนส่งเสริมความรู้ถึงพิษภัยบุหรี่ และบังคับใช้กฎหมายเข้มข้น

ขณะที่นายปริเยศ อังกูรกิตติ โฆษกพรรคเสรีรวมไทย กล่าวว่า พรรคไม่มีนโยบายผลักดันบุหรี่ไฟฟ้าเป็นสิ่งถูกกฎหมาย ทั้งมีมาตรการเข้มข้นห้ามนำเข้าและจำหน่าย ส่วน ทพญ.ศรีญาดา ปาลิมาพันธ์ รองเลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า หากพรรคได้เป็นรัฐบาลจะหารือทุกฝ่ายป้องกันเยาวชนยุ่งเกี่ยวกับบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า

ด้านนายไพบูลย์ นิติตะวัน รอง หน.พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า หน.พรรคประกาศชัดไม่ให้มีสารเสพติดใดๆ พรรคยืนยันไม่ยอมทั้งทางตรงและทางอ้อมที่จะให้บุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย ส่วน นพ.เธียรชัย สุวรรณเพ็ญ ที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า บุหรี่มีวิวัฒนาการตามกระแสโลกาภิวัตน์ สิ่งสำคัญต้องป้องกันโดยเฉพาะในสถานศึกษาต้องให้ความรู้ถึงพิษภัย.

คุณกำลังดู: พรรคการเมืองลั่นต้านบุหรี่ไฟฟ้าถูกกฎหมาย “อนุทิน” จี้ผุดกฎกระทรวงห้ามนำเข้า-ขาย

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด