ผวา "บิ๊กตู่" อยู่ยาว สมาคมทนายฯ ร่อนแถลงการณ์ ส.ว. ต้องเคารพฉันทามติประชาชน

ผวา "บิ๊กตู่" อยู่ยาว สมาคมทนายฯ ร่อนแถลงการณ์ ส.ว. ต้องเคารพฉันทามติประชาชน

สมาคมทนายความ ร่อนแถลงการณ์ ส.ว. ต้องเคารพฉันทามติประชาชนโหวตนายกฯ จากพรรคที่ได้ ส.ส.มากที่สุด เปิดทริก รธน.หากยังตั้งไม่ได้ "ประยุทธ์" นั่งรักษาการยาว ชี้ควรยกเว้นข้อบังคับตามตัวอักษร ให้ ส.ส.ขานชื่อก่อน

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ได้ออกแถลงการณ์สมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ความว่า ประเทศไทยยังคงสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดวิกฤติทางการเมืองอีกครั้ง อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากรัฐธรรมนูญ 2560 ที่ถูกออกแบบโดยเผด็จการที่มีเจตนาต้องการสืบทอดอำนาจ ได้เขียนกำหนดไว้ในมาตรา 272 ให้ ส.ว. มีสิทธิออกเสียงเลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งผลการลงมติของ ส.ว. จะนำไปสู่วิกฤติได้ ดังนี้

(1) กรณี ส.ว. งดออกเสียงให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรีจากพรรคการเมืองเสียงข้างมาก แต่รวบรวมเสียงได้ไม่ถึง 376 เสียง ซึ่งจะทำให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้รับเสียงน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกทั้ง 2 สภา จึงเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อจัดตั้งรัฐบาลของประชาชนไม่ได้ ผลที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จะเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไป

(2) กรณี ส.ว. ออกเสียงให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อจากพรรคการเมืองเสียงข้างน้อย ซึ่งแม้จะทำให้ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อได้เป็นนายกรัฐมนตรี แต่อาจจะจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้เพราะพรรคเสียงข้างมากไม่เอาด้วย ผลที่จะเกิดขึ้นคือรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จะเป็นรัฐบาลรักษาการต่อไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด เพราะรัฐธรรมนูญไม่ได้กำหนดเวลาในการจัดตั้งรัฐบาลไว้

ผลลัพธ์จากการลงมติของ ส.ว. ทั้งสองกรณีข้างต้น จะนำวิกฤติการเมืองมาสู่ประเทศชาติ

สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจึงขอเรียกร้องให้ ส.ว. ได้เคารพในเจตนารมณ์และฉันทามติของประชาชน ด้วยการออกเสียงลงมติให้กับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นนายกรัฐมนตรี จากพรรคการเมืองที่รวบรวมเสียงข้างมากจาก ส.ส.

โดยในการลงมติรัฐสภาควรยกเว้นข้อบังคับที่การออกเสียง จะต้องขานชื่อตามลำดับตัวอักษรผสมกันทั้ง ส.ว. และ ส.ส. โดยขอให้ขานชื่อจาก ส.ส. ให้ครบ 500 ชื่อก่อน เพื่อให้ทราบว่าผู้นั้นได้รับการเสนอชื่อด้วยเสียงข้างมาก จากนั้นจึงค่อยให้ ส.ว. ลงมติต่อจาก ส.ส. ประชาชนจะได้รู้เห็นตัวตนที่แท้จริงว่า ในการออกเสียงของบรรดา ส.ว. เหล่านั้น ได้เคารพเจตนารมณ์ของประชาชนที่จ่ายเงินเดือนให้ ส.ว. หรือเพียงแค่เคารพกลุ่มผู้มีอำนาจเก่าที่แต่งตั้งตนให้เป็น ส.ว. เท่านั้น.

คุณกำลังดู: ผวา "บิ๊กตู่" อยู่ยาว สมาคมทนายฯ ร่อนแถลงการณ์ ส.ว. ต้องเคารพฉันทามติประชาชน

หมวดหมู่: อาชญากรรม

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด