ผู้ว่าฯสิงห์บุรี พาเยี่ยมสวนมะยงชิดปลอดสาร หนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผู้ว่าฯ และเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะเยี่ยมชมสวนมะยงชิดปลอดสารพิษ ของนางเตือนใจ น้ำใจสัตย์ เกษตรกรตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล และ สนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผู้ว่าฯสิงห์บุรี พาเยี่ยมสวนมะยงชิดปลอดสาร หนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

ผู้ว่าฯ และเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นำคณะเยี่ยมชมสวนมะยงชิดปลอดสารพิษ ของนางเตือนใจ น้ำใจสัตย์ เกษตรกรตัวอย่าง เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิตการเกษตรตามฤดูกาล และสนับสนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร


วานนี้ (8 มี.ค. 66) สำนักงานเกษตรจังหวัดสิงห์บุรี นำโดย นายปัทพงศ์ สารบรรณ์ เกษตรจังหวัดสิงห์บุรี และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าช้าง ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ผลผลิตพืชผักผลไม้จากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี ณ สวนมะยงชิด ของนางเตือนใจ น้ำใจสัตย์ เกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี ของ นางเตือนใจ น้ำใจสัตย์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการผลิตและสนับสนุนการจำหน่ายผลผลิต พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรประจำฤดูกาลที่มีความโดดเด่นและมีคุณภาพของจังหวัดสิงห์บุรี ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร เพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกรผู้ผลิตสินค้าเกษตรอีกทางหนึ่ง

สำหรับการจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะสื่อมวลชนของจังหวัดสิงห์บุรี เข้าร่วมกิจกรรม “ชม ชิม ช้อป แชะ ผลผลิตพืชผักผลไม้จากเกษตรกรชาวสิงห์บุรี” กันอย่างคับคั่ง ซึ่งสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมได้เป็นอย่างดี นำไปสู่การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สินค้าดีมีคุณภาพของเกษตรกรชาวสิงห์บุรี ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน ต่อไป

สำหรับนางเตือนใจ น้ำใจสัตย์ เกษตรกรทำสวนมะยงชิดอยู่ในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ตำบลโพประจักษ์ อำเภอท่าช้าง จังหวัดสิงห์บุรี โดยมีพื้นที่สวนทั้งหมดมีขนาด 2 ไร่ ทำการปลูกมะยงชิดและมะปราง จำนวน 14 ต้น พื้นที่ประมาณ 1 ไร่ ทำการปลูกมาระยะเวลากว่า 15 ปี และด้วยการสั่งสมประสบการณ์มาอย่างยาวนาน ทำให้ผลผลิตมีคุณภาพ รสชาติดี หวาน กรอบ อร่อย ที่สำคัญไม่ใช้สารเคมีในการกระบวนการผลิตเลย ผลผลิตจึงปลอดสารพิษและมีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ส่งผลให้ผลผลิตของสวนฯ ได้รับความสนใจจากผู้บริโภคเป็นจำนวนมาก จนไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาด โดยมีผลผลิตออกสู่ตลาดเฉลี่ยประมาณ 500 กิโลกรัม/ปี เกษตรกรจึงมีรายได้เสริมเป็นประจำในทุกๆ ปี ซึ่งสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน.

คุณกำลังดู: ผู้ว่าฯสิงห์บุรี พาเยี่ยมสวนมะยงชิดปลอดสาร หนุนการท่องเที่ยวเชิงเกษตร

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด