PM 2.5 ไทยพุ่ง จุดความร้อนลด แต่ยังพบมากในเขตป่าอนุรักษ์ มากสุดที่กาญจนบุรี

PM 2.5 ไทยพุ่ง จุดความร้อนลด แต่ยังพบมากในเขตป่าอนุรักษ์ มากสุดที่กาญจนบุรี

GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียม พบ PM 2.5 ไทยพุ่ง หลายพื้นที่อยู่ในระดับสีส้ม-แดง ขณะที่จุดความร้อนลด แต่ยังพบมากในเขตป่าอนุรักษ์ มากสุดที่กาญจนบุรี

วันที่ 9 มี.ค. 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA เผยข้อมูลจากดาวเทียมซูโอมิ เอ็นพีพี (Suomi NPP) โดยประเทศไทย พบจุดความร้อน จำนวน 1,237 จุด ในขณะที่สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมายังนำโด่งจำนวน 4,949 จุด, สปป.ลาว 2,913 จุด, กัมพูชา 1,888 จุด, เวียดนาม 426 จุด และมาเลเซีย 18 จุด

สำหรับจุดความร้อนในประเทศไทย ส่วนใหญ่พบในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 517 จุด, พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 295 จุด, พื้นที่เกษตร 195 จุด, พื้นที่เขต สปก. 111 จุด, พื้นที่ชุมชนและอื่นๆ 107 จุด และพื้นที่ริมทางหลวง 12 จุด ในส่วนของจังหวัดที่พบจุดความร้อนมากที่สุดคือ กาญจนบุรี จำนวน 221 จุด

ส่วนค่าฝุ่น PM 2.5 เมื่อตรวจสอบจากแอปพลิเคชัน "เช็คฝุ่น" เมื่อเวลา 10.00 น. ที่ผ่านมา พบว่าหลายพื้นที่ของประเทศอยู่ในระดับสีส้มและสีแดง แสดงให้เห็นว่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด และเริ่มส่งผลต่อสุขภาพ อาทิ กำแพงเพชร, พะเยา, สุโขทัย, น่าน, ลำพูน, แพร่, เลย, อุตรดิตถ์, ลำปาง, ลพบุรี เป็นต้น

ในขณะที่ทุกพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร อยู่ระดับสีส้มเช่นกัน โดยพบค่าฝุ่น PM 2.5 สูงสุดที่เขต บางนา, ประเวศ, บางรัก, คลองเตย, พระโขนง, สาทร, วัฒนา, ยานนาวา เป็นต้น อย่างไรก็ตาม ก่อนออกจากบ้านควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเพื่อป้องกันโรคระบบทางเดินหายใจที่อาจจะตามมา

สิ่งหนึ่งที่ต้องเฝ้าระวังที่มักจะมากับเหตุการณ์ไฟป่าและจุดความร้อนคือ PM 2.5 สถานการณ์การจุดความร้อนจากประเทศเพื่อนบ้านอาจส่งผลให้เกิด PM 2.5 ได้ในพื้นที่บริเวณชายแดนเนื่องจากได้รับอิทธิพลจากกระแสลมที่จะพัดผ่านเข้ามา ปัญหาไฟป่าหมอกควัน ส่งผลกระทบให้กับระบบต่างๆ ของประเทศมาโดยตลอด โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม

ดังนั้น ในอนาคตอันใกล้นี้ ประเทศไทยกำลังจะได้ใช้ระบบ THEOS-2 อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่ง 1 ในภารกิจสำคัญของระบบนี้ คือการสำรวจ วิเคราะห์ และติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นหรือคาดว่าจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันท่วงทีและแม่นยำ เพื่อการสนับสนุนข้อมูลสำคัญให้กับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลไปใช้วางแผน ป้องกัน บรรเทา และแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากยิ่งขึ้น.

ที่มาจาก เฟซบุ๊กGISTDA สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)

คุณกำลังดู: PM 2.5 ไทยพุ่ง จุดความร้อนลด แต่ยังพบมากในเขตป่าอนุรักษ์ มากสุดที่กาญจนบุรี

หมวดหมู่: ภูมิภาค

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด