โปรตีนทางเลือก อาหารอนาคต โตกระฉูดตามเทรนด์รักสุขภาพ

โปรตีนทางเลือก อาหารอนาคต โตกระฉูดตามเทรนด์รักสุขภาพ

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์โปรตีนทางเลือก อาหารของคนรักสุขภาพ พบว่า ปัจจุบัน ความนิยมบริโภคโปรตีนทางเลือกเพิ่มขึ้นมาก ทั้งจากพืช สาหร่าย แมลง เชื้อราที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ ฯลฯ โดยเฉพาะในยุโรป ที่ข้อมูลจาก Globenewswire ระบุว่าปี 64 มีมูลค่าตลาดสูงถึง 1,906.4 ล้านเหรียญสหรัฐฯ และคาดว่าช่วงปี 66-71 จะขยายตัวเฉลี่ยถึง 20.2% ต่อปี อีกทั้งตลาดโปรตีนทางเลือกในยุโรปมีสัดส่วนถึง 2 ใน 3 ของการบริโภคโปรตีนทางเลือกทั่วโลกภายในปี 78 ส่งผลให้มีการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่หลากหลายมากขึ้น และรัฐบาลบางประเทศ ให้ทุนสนับสนุนโครงการวิจัยและนวัตกรรม และจัดตั้งกองทุน “The Plant Fund” เพื่อส่งเสริมนวัตกรรม และเร่งการผลิตให้เพียงพอ

ขณะที่ไทยมีการบริโภคโปรตีนทางเลือกเช่นกัน โดยปี 64 การบริโภคโปรตีนทางเลือกที่มาจากนวัตกรรมอาหารใหม่ของไทย มีมูลค่าราว 4,500 ล้านบาท สัดส่วน 12% ของตลาดโปรตีนทางเลือกทั้งหมดของไทยที่มีมูลค่า 36,200 ล้านบาท และมูลค่าตลาดมีโอกาสเพิ่มขึ้น 8% ต่อปี จนขยับไปสู่ 5,670 ล้านบาทได้ภายในปี 67

“ตลาดโปรตีนทางเลือกยังขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากพฤติกรรมการเปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค ประกอบกับไทยมีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย และเป็นแหล่งโปรตีนสำคัญ จึงเป็นโอกาสให้ผลิตและพัฒนานวัตกรรมโปรตีนทางเลือกได้ แต่ผู้ประกอบการจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามกฎระเบียบ มาตรฐานส่งออกของคู่ค้าแต่ละประเทศด้วย ซึ่งที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งรัดผลักดันการส่งออกสินค้าที่เป็นเมกะเทรนด์ของโลก โดยเฉพาะอาหารแห่งอนาคต อย่างโปรตีนทางเลือกจากพืช และแมลง ไปยุโรป สหรัฐฯ และเอเชีย”.

คุณกำลังดู: โปรตีนทางเลือก อาหารอนาคต โตกระฉูดตามเทรนด์รักสุขภาพ

หมวดหมู่: ข่าวเศรษฐกิจ/ธุรกิจ

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด