โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.พหล สง่าเนตร” เป็น ส.ว. หลัง “พล.อ.กนิษฐ์” ลาออก

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.พหล สง่าเนตร” เป็น ส.ว. หลัง “พล.อ.กนิษฐ์” ลาออก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.พหล สง่าเนตร” เป็น ส.ว. แทน “พล.อ.กนิษฐ์ ชาญปรีชญา” ที่ลาออกจากตำแหน่ง

วันที่ 21 มีนาคม 2566 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระบรมราชโองการ ประกาศแต่งตั้งสมาชิกวุฒิสภา โดยมี นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการ มีเนื้อหาว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ประกาศว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง สมาชิกวุฒิสภา จำนวน 250 คน ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เนื่องด้วย พลเอกกนิษฐ์ ชาญปรีชญา สมาชิกวุฒิสภา ได้ลาออกจากตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภา จึงเป็นเหตุให้ตำแหน่งสมาชิกวุฒิสภาว่างลง

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 269 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง พลเอกพหล สง่าเนตร เป็นสมาชิกวุฒิสภา แทนตำแหน่งที่ว่าง

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 18 มีนาคม พุทธศักราช 2566 เป็นปีที่ 8 ในรัชกาลปัจจุบัน.

(อ่านต้นฉบับ)

พลเอกพหล สง่าเนตร
พลเอกพหล สง่าเนตร

คุณกำลังดู: โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “พล.อ.พหล สง่าเนตร” เป็น ส.ว. หลัง “พล.อ.กนิษฐ์” ลาออก

หมวดหมู่: การเมือง

แท็กที่เกี่ยวข้อง:

แชร์ข่าว

โพสต์ล่าสุด